• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de eerbiedwaardige Broeder
Kardinaal Fernando Filoni,
Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren 

Op 30 november 2019 zal de honderdste verjaardag plaatshebben van de uitvaardiging van de Apostolische Brief Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Maximum Illud
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
(30 november 1919)
, waarmee Benedictus XV een nieuw elan heeft willen geven aan de missionaire verantwoordelijkheid om het Evangelie te verkondigen. Het was in 1919, op het einde van het verschrikkelijk wereldconflict, dat hijzelf een “nutteloze slachtpartij” noemde Vgl. Paus Benedictus XV, Nota, Dès le debut - Vredesnota (1 aug 1917), 11, dat de Paus de noodzaak had aangevoeld om de missie in de wereld opnieuw op een evangelische manier te kwalificeren, opdat zij zou gezuiverd worden van ieder verborgen verband met de kolonisatie en zich ver zou houden van nationalistische en expansionistische bedoelingen die zoveel rampen veroorzaakt hadden. “De Kerk van God is universeel, aan geen enkel volk vreemd”, schreef hij, en hij deed ook een oproep om elke vorm van eigenbelang af te wijzen, aangezien alleen de verkondiging en de liefde van de Heer Jezus, verspreid met de heiligheid van leven en goede werken, de bestaansreden zijn van de missie. Benedictus XV heeft op die manier een bijzonder elan gegeven aan de missio ad gentes, door zich in te spannen om met de conceptuele instrumenten en de communicatiemiddelen die toen in gebruik waren, vooral bij de geestelijkheid het bewustzijn van de missionaire plicht te wekken. 

Document

Naam: BIJ GELEGENHEID VAN DE 100E VERJAARDAG VAN DE PUBLICATIE VAN "MAXIMUM ILLUD"
Aan Fernando Kardinaal Filoni, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 22 oktober 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2018, Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test