• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan wetenschappelijk onderlegde en voorzichtige biechtvaders de volmacht toe te staan iedere gelovige in het sacrament van de biecht te absolveren van alle censuren, ook de gereserveerd, uitgezonderd echter:

  1. de censuren ab homine;
  2. de censuren op heel bijzondere wijze gereserveerd aan de Apostolische Stoel;
  3. de censuren die betrekking hebben op het bekendmaken van een geheim van het Heilige Officie;
  4. de excommunicatie, die de priesters oplopen en allen, die het wagen met hen een huwelijk aan te gaan, al is het ook slechts een burgerlijk huwelijk, en tevens in feite met hen samenleven.

Document

Naam: PASTORALE MUNUS
Over de verplichtingen en privileges verbonden aan het Bisschopsambt
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 30 november 1963
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief jrg 19, nr. 7-8
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test