• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een participatieve en medeverantwoordelijke Kerk

Een kenmerk van deze stijl van Kerk is de waardering voor de charisma’s die de Geest schenkt overeenkomstig de roeping en de rol van ieder van haar leden, door middel van een dynamiek van medeverantwoordelijkheid. Om deze te activeren is een bekering van het hart en een bereidheid tot wederzijds luisteren noodzakelijk die een daadwerkelijk gemeenschappelijk voelen opbouwt. Bezield door deze geest, zullen wij op weg kunnen gaan naar een participatieve en medeverantwoordelijke Kerk die in staat is de rijkdom aan de verscheidenheid waaruit zij bestaat, te waarderen en daarbij dankbaar ook de inbreng verwelkomt van de lekengelovigen, mannen en vrouwen, van het vrouwelijke en mannelijke Godgewijde leven en van groepen, verenigingen en bewegingen. Niemand moet aan de kant worden gezet of zichzelf aan de kant kunnen zetten. Dit is een manier om zowel het klerikalisme te vermijden dat velen van de besluitvorming uitsluit, als de klerikalisering van de leken die hen insluit in plaats van hen erop uit te sturen voor een missionaire inzet in de wereld.

De synode vraagt om de actieve deelname van de jongeren effectief en gewoon te maken op de plaatsen van medeverantwoordelijkheid in de particuliere Kerken, evenals in de organen van de bisschoppenconferenties en de universele Kerk. Bovendien vraagt zij dat de activiteit van het Jongerenbureau van het Dicasterie voor de Leken, Familie en Leven ook wordt versterkt door de vorming van een orgaan dat de jongeren vertegenwoordigt op internationaal niveau.

Document

Naam: JONGEREN, GELOOF EN DE ONDERSCHEIDING VAN DE ROEPING (SLOTDOCUMENT)
Jongerensynode (2018)
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodesecretariaat
Datum: 27 oktober 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana
Voorlopige vertalingen vanuit diverse bronnen, incl. enkele voorlopig Engelstalige versies en commentaren
Bewerkt: 20 juni 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test