• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Anderen bestrijden het bestaan van de Kerk niet: zij zouden dat ook niet kunnen; maar zij ontnemen haar de natuur en de eigen rechten van een volmaakte maatschappij, en beweren, dat ze geen wetgevende, rechtsprekende en strafbevoegdheid heeft, doch alleen de bevoegdheid om aansporend, raadgevend en leidinggevend op te treden tegenover degenen, die zich uit eigen beweging vrijwillig aan haar onderworpen hebben. Zij vormen zich dus een vals begrip omtrent de natuur van deze door God gewilde maatschappij, zij verkleinen en beperken haar gezag, haar leerbevoegdheid en heel haar praktische werking. Tegelijk gaan zij in hun overdrijving van de bevoegdheid en van de macht van het soevereine staatsgezag zo ver, dat zij de Kerk Gods onder het juk van algehele staatsoverheersing brengen, juist zoals zij dat doen met iedere willekeurige vrije vereniging van burgers. Om deze volkomen te weerleggen gelden de bij de apologeten gebruikelijke bewijzen, die ook wij, met name in de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Immortale Dei
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
(1 november 1885)
, niet onvermeld hebben gelaten; en uit die bewijzen volgt, dat de Kerk krachtens goddelijke instelling alle wezenselementen en alle rechten heeft van een wettige, soevereine en in allen dele volmaakte maatschappij.

Document

Naam: LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 juni 1888
Copyrights: © 1938, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test