• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat dit Vaticaans Concilie verklaart omtrent het recht van de mens op godsdienstvrijheid, is gebaseerd op de waardigheid van de persoon; en het menselijk verstand heeft de eisen, die deze waardigheid stelt, steeds duidelijker leren inzien door een eeuwenlange ervaring. Meer nog, deze leer heeft haar wortels in de goddelijke Openbaring, en dit is voor de christenen een reden te meer om haar nauwgezet te onderhouden. Want ofschoon de Openbaring zich niet uitdrukkelijk uitspreekt over het recht tot vrijheid van uiterlijke dwang in godsdienstige aangelegenheden, laat ze ons toch de waardigheid van de menselijke persoon zien in heel haar omvang; ze toont, hoezeer Christus de vrijheid van de mens eerbiedigde in de vervulling van de plicht om te geloven aan het woord Gods, en ze leert ons, welke geest de leerlingen van zulk een Meester zich moeten eigen maken en moeten volgen bij hun handelen. Dit alles werpt een helder licht op de algemene beginselen, die ten grondslag liggen aan de leer van deze Verklaring over de godsdienstvrijheid. Vooral ook is de godsdienstvrijheid in de samenleving volledig in overeenstemming met de vrijheid van de christelijke geloofsdaad.

Document

Naam: DIGNITATIS HUMANAE
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0747, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 25 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test