• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De tweede mogelijkheid die mij wordt geboden, is de geruststellende waardering te betuigen voor de geruststellende resultaten die reeds door vele deskundigen zijn bereikt, die in de loop van de jaren verder onderzoek naar de zaak hebben gedaan. Dankzij hun bijdrage was het ook mogelijk om de diepte van de waarheid, en zelfs de verhelderende en bijna profetische waarde, duidelijk uiteen te zetten van de encycliek van Paus Paulus, waartoe personen vanuit de meest diverse culturele achtergronden hun aandacht met groeiende belangstelling richtten.

Sommige tekenen van herbezinning kunnen ook worden waargenomen in die sectoren van de katholieke wereld die aanvankelijk enigszins kritisch waren over het belangrijke document. De vooruitgang in Bijbelse en antropologische reflectie heeft het feitelijk mogelijk gemaakt om zijn premissen en betekenis beter te verduidelijken.

In het bijzonder moet de getuigenissen aangeboden door de bisschoppen tijdens de synode van 1980 worden genoemd: "Deze heilige synode, bijeengeroepen samen met de opvolger van Petrus in de eenheid van het geloof, houdt vast wat met het Tweede Vaticaans Concilie is uiteengezet Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50 en daarna in de encycliek "H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
", in het bijzonder dat de liefde tussen echtgenoot en echtgenote volledig menselijk zijn, exclusief en open voor nieuw leven H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 11 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 9.12" Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 7e Bisschoppensynode over het Gezin (24 okt 1980), 22

Zelf heb ik die getuigenissen bijeengebracht in de post-synodale aansporing, "H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
" en, in de bredere context van de roeping en missie van het gezin, presenteerde ik het antropologische en morele perspectief van "H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
", evenals de daaruit resulterende ethische norm die van belang zijn in het leven van gehuwden

Document

Naam: CON VIVA - OVER DE MORELE NORMEN VERVAT IN HUMANAE VITAE
Tot de deelnemers aan het het 2e Internationale Congres van moraaltheologen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1988
Copyrights: © 1988, Libreria Editrice Vaticana
© 2018, Vert.: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test