• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We kunnen hier een overweging toevoegen: het feit dat de hele Bijbelse achtergrond, genaamd ‘theologie van het lichaam’, ons, hoewel onrechtstreeks, de bevestiging biedt van de waarheid van de morele norm opgenomen in H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
, bereidt ons voor om de praktische en pastorale aspecten van het probleem in zijn geheel grondiger te overwegen. Waren de algemene beginselen en uitgangspunten van de ‘theologie van het lichaam’ niet allemaal afkomstig van de antwoorden die Christus gaf op de vragen van zijn concrete gesprekspartners? En zijn de teksten van Paulus – zoals bijvoorbeeld in de brief aan de Korintiërs – niet een kleine handleiding over de problemen van het morele leven van de eerste volgelingen van Christus? In deze teksten vinden we zeker die ‘begripsregel’ die zo onmisbaar lijkt in het zicht van de problemen die behandeld worden in H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
 en die in deze encycliek aanwezig zijn.

Degenen die geloven dat het Concilie en de encycliek niet voldoende rekening houden met de moeilijkheden die aanwezig zijn in het concrete leven, begrijpen de pastorale zorgen niet die aan de oorsprong van deze documenten lagen. ‘Pastorale zorgen’ betekent het zoeken naar het ware goede van de mens, de bevordering van de waarden die door God geëtst zijn in de menselijke persoon; dat wil zeggen dat het de verwezenlijking betekent van die ‘begripsregel’ die bedoeld is om steeds duidelijker Gods plan voor de menselijke liefde te ontdekken, in de zekerheid dat het enige en echt goede van de menselijke persoon bestaat in het vervullen van dit goddelijk plan.

Document

Naam: VOLTOOIING EN ONTWIKKELING VAN DE LEER OVER VERANTWOORD OUDERSCHAP
120e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 juli 1984
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Uitg. Betsaida, Den Bosch
© 2016, Vertaling: Uitg. Betsaida
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test