• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het eerste bericht over het houden van een Oecumenisch Concilie H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Tot college van kardinalen op het feest van St. Paulus-bekering - Vespers in de St. Paulus-buiten-de-Muren, Rome, Aankondiging diocesane Synode, Oecumenisch Concilie en aanpassing Kerkelijk wetboek (25 jan 1959) hebben Wij gegeven op 25 januari 1959. Toen Wij dit deden, leek het Ons alsof Wij met een bang gevoel en een bevende hand dit kleine zaad neerlegden. Gesteund door de goddelijke hulp zijn Wij toen dit veelzijdige en gewichtige werk begonnen, dat een grote inspanning vergde. Vanaf die dag zijn er bijna drie jaar verlopen, waarin Wij dit zaadje met de bijstand van de hemelse genade hebben zien uitgroeien tot een hoge boom.

Wanneer Wij terugzien op deze lange en moeitevolle weg achter Ons, dan moeten Wij zeer grote dank betuigen aan God, die Ons in zo'n ruime mate Zijn zegen heeft geschonken om alles zo zorgvuldig, prachtig en eendrachtig te laten verlopen.

Document

Naam: HUMANAE SALUTIS
Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 december 1961
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0744, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 8-19
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test