• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat echter het dienstwerk van het zo heilig priesterschap als iets goddelijks wordt beschouwd, waardoor het op waardigere wijze en met eerbied uitgeoefend zou kunnen worden, opdat er in hoogst geordende indelingen van de Kerk meerdere en verschillende rangen van bedienaren (ministrorum) zouden zijn, die het priesterschap ambtshalve moeten dienen, en wel zodanig verdeeld dat diegene die reeds de clericale tonsuur hebben ontvangen door de lagere naar hogere rangen kunnen opgaan. Canon 2

Want, niet alleen over de priesters, maar ook over de diakens heeft de Heilige Schrift een heldere mening Vgl. Hand. 6, 5 Vgl. Hand. 21, 8 Vgl. 1 Tim. 3, 8-13 Vgl. Fil. 1, 1 en leert zij met belangrijke woorden, waar op maximale wijze bij de wijding op gelet moet worden; vanaf het begin van de Kerk zijn de namen bekend van de volgende wijdingsrangen en het eigen dienstwerk (propria ministeria) van elk van hun in hun gebruik is bekend, namelijk:

  • de Subdiaken,
  • de Acolyth,
  • de Excorsist,
  • de Lector en
  • de Deurwachter,

zij het niet gelijk in rang. Want het subdiaconaat wordt door de concilievaders gerekend tot de hogere wijdingen en bij hun lezen wij vaak over de andere lagere wijdingen.

Document

Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
Soort: Concilie van Trente
Datum: 15 juli 1563
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test