• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En hoewel ter ere en tot gedachtenis van Heiligen de Kerk gewoon is geweest om enige missen te celebreren, leert zij niet dat voor hen het offer wordt opgedragen, maar alleen aan God, die hen kroont. Canon 4 Vandaar dat "de priester niet gewoon is om te zeggen: 'Ik draag U, Petrus en Paulus het offer op' " H. Augustinus, Contra Faustem Manichaeum XX 21 (CSEL 25, 562 / PL 42, 384, maar hij brengt aan God dank voor hun overwinning, en roept hun voorspraak aan, "opdat zij, die zich gewaardigen in de hemel te zijn, om daar - als wij op aarde hun gedachtenis vieren - voor ons ten beste te spreken." Missale Romanum (1962) na de handenwassing

Alinea's in de marge van alinea 7

Canon 4 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

  • het op het kruis volbrachte allerheiligste offer van Christus wordt door het Misoffer een godslastering toegevoegd,
  • of zij (het Missoffer) doet afbreuk aan haar (op het kruis volbrachte offer van Christus),

hij zij verdoemd.

Document

Naam: SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 september 1562
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 26 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test