• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Canon 9 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

  • de ritus van de roomse Kerk, waarin met gedempte stem een deel van de canon en de consecratiewoorden worden uitgesproken, moet veroordeeld worden,
  • of de Mis mag alleen maar in de volkstaal gecelebreerd worden;
  • of bij de offering van de wijn in de kelk, moet geen water worden bijgemengd, omdat het tegen de instelling door Christus zou zijn,

hij zij verdoemd.

Zie ook:
Dossier Concilie van Trente

Alinea's in de marge van alinea 22

En omdat de menselijke natuur zo is, dat zij niet gemakkelijk, zonder uiterlijke hulpmiddelen de overwegingen van goddelijke zaken kan volhouden, daarom heeft onze Moeder de Kerk bepaalde plechtigheden (ritus) ingesteld, t.w. dat in de Mis enige delen met gedempte stem Canon 9 en andere delen met luide stem worden uitgesproken. Op dezelfde manier gebruikt zij ceremoniën (caeremonias), zoals geheimvolle zegeningen, kaarsen, wierook, gewaden, en vele andere dingen van hetzelfde soort – genomen uit de apostolische leer en traditie Canon 7 - waardoor de grootheid van dit offer wordt aanbevolen, én de gedachten van de gelovigen, door middel van deze zichtbare dingen van de godsdienst (religionis) en godsvrucht worden aangewakkerd, tot beschouwing van deze grootse zaken, welke in dit offer verborgen liggen.

Vervolgens herinnert deze heilige Synode eraan, dat het voor de priesters van de Kerk voorgeschreven is om bij de offering van de wijn in de kelk water bij te mengen, Canon 9 omdat geloofd wordt dat Christus de Heer het gedaan heeft, toen waarlijk zelfs tegelijk met zijn Bloed water uit zijn zijde kwam Vgl. Joh. 19, 34 wat in het sacrament door deze vermenging in ere wordt gehouden. En omdat de volkeren in de Openbaring van de zalige Johannes "water"worden genoemd. Vgl. Openb. 17, 1 wordt juist de eenheid (unio) van Zijn gelovig volk met Christus als Hoofd tegenwoordig gesteld.

Ook al bevat de Mis een grote opvoedkundige waarde voor het gelovige volk, schijnt het de vaderen toch niet betamelijk te zijn, dat zij overal in de volkstaal wordt gevierd. Canon 9 Daarom moet overal de oude en door de heilige Roomse Kerk, de Moeder en Lerares van alle kerken voorgeschreven ritus gehouden worden. Opdat de schapen van Christus geen honger lijden, noch de kleine kinderen om brood vragen en er niemand is die het voor hen breekt Vgl. Klg. 4, 4 beveelt de heilige Synode aan herders en alle verantwoordelijken voor de zielzorg om vaak (frequenter) tijdens de viering van Missen, oftewel zelf, oftewel door anderen, datgene wat in de Mis gelezen wordt, uit te leggen, en overigens ook – vooral op zon- en feestdagen - dat wat het allerheiligste Misoffer betreft te verklaren.

 

Document

Naam: SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 september 1562
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 26 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test