• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voorzeker wenst de hoogheilige Synode dat in de afzonderlijke missen de aanwezige gelovigen niet alleen een geestelijk verlangen (affectu) zouden hebben, maar ook in het sacramenteel ontvangen van de Eucharistie zouden communiceren, opdat zij de vrucht van dit allerheiligste offer nog overvloediger zouden ontvangen. Als dit niet altijd gebeurt, veroordeelt zij daarom niet als privé en onwettig, Canon 8 die missen waarin alleen de priester sacramenteel communiceert, maar keurt zij het goed en beveelt zij hen aan, want ook deze Missen moeten waarlijk als gemeenschappelijk (communes) beschouwd worden,

  • deels omdat in haar het volk op geestelijke wijze communiceren
  • deels werkelijk omdat zij niet alleen door de publieke kerkelijke bedienaar voor zichzelf wordt opgedragen, maar ook voor alle christengelovigen die tot het Lichaam van Christus behoren.

Document

Naam: SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 september 1562
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 26 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test