• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook wanneer Christus de Heer bij het laatste Avondmaal dit erenswaardige sacrament onder de gedaante van brood en wijn heeft ingesteld, en aan de apostelen overgeleverd Vgl. Mt. 26, 26-29 Vgl. Mc. 14,22-25 Vgl. Lc. 22, 19-20 Vgl. 1 Kor. 11, 24-26 zo strekken deze instelling en overlevering zich niet uit tot dit, dat alle christengelovigen door het gebod van de Heer, worden verplicht om beide gedaanten te moeten ontvangen.

Echter noch uit het evangelie van Johannes, het zesde hoofdstuk, kan terecht geconcludeerd worden, dat de communie onder beide gedaanten door de Heer voorgeschreven wordt, hoe het ook volgens de verschillende interpretaties van de heilige Vaderen en Leraren begrepen wordt.

Want hij die zegt:

"Tenzij gij niet gegeten hebt het Vlees van de Mensenzoon, en zijn Bloed gedronken hebt, hebt gij het leven niet in u" (Joh. 6, 54),

zegt ook:

"Als iemand zal eten van dit brood, zal leven in eeuwigheid" (Joh. 6, 52)

En hij die zegt:

"Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt heeft eeuwig leven" (Joh. 6, 55)

zegt ook:

"Het brood dat Ik zal geven is mijn Vlees voor het leven der wereld" (Joh. 6, 52)

en tenslotte hij die zegt:

"Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem" (Joh. 6, 57)

zegt desalniettemin:

"Wie dit brood eet zal leven in eeuwigheid." (Joh. 6, 58)

Document

Naam: SESSIO XXI - DOCTRINA DE COMMUNIONE SUB UTRAQUE SPECIE ET PARVULORUM
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
Soort: Concilie van Trente
Datum: 16 juli 1562
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 17 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test