• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED BIJ DE JORDAAN (WADI AL KHARRAR)

In het Evangelie van Lucas lezen we: "het woord van God kwam over Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn; daarop begon hij in heel de streek rond de Jordaan op te treden en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden" (Lc. 3, 3). Hier, aan de Jordaan, waar beide oevers door vele pelgrims bezocht worden om de Doop van de Heer te vereren, verhef ook ik mijn hart in gebed:

Eer aan U, o Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob!

U zond uw dienaren de Profeten
om uw woord van getrouwe liefde te spreken
en roept uw mensen tot bekering.
Aan de oevers van de rivier de Jordaan,
verhief U Johannes, de Baptist,
een stem die roept in de woestijn
gestuurd naar alle streken van de Jordaan
om de weg van de Heer te bereiden,
om de komst van Jezus aan te kondigen.

Eer aan U, o Christus, Zoon van God!

U kwam naar het water van de Jordaan
om U door Johannes te laten dopen.
Boven U daalde de Heilige Geest
neer in de gedaante van een duif.
Boven U opende de hemel zich
en de stem van de Vader sprak:
"Dit is mijn Zoon, de Welbeminde!"
Van de rivier gezegend door Uw aanwezigheid
ging U verder om niet alleen met water te dopen,
maar met vuur en de Heilige Geest.

Eer aan U, o Heilige Geest, Heer en Gever van het Leven!

Door Uw macht is de Kerk gedoopt,
ging met Christus de dood in
en verrees met Hem tot nieuw leven.
Door Uw macht, worden wij vrij van zonde
om kinderen van God te worden,
het eervolle Lichaam van Christus.
Door Uw macht is alle angst overwonnen
en het Evangelie van liefde wordt gepreekt
in iedere hoek van de aarde,
tot eer van God, de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest,
aan wie alle lof toekomt in dit Jubileumjaar.
En in alle eeuwen. Amen.

Document

Naam: GEBED BIJ DE JORDAAN (WADI AL KHARRAR)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 maart 2000
Copyrights: © 2000, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test