• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TIEN GEBODEN

Exodus 20,2-17 Deuteronomium 5,6-21 Catechetische formulering (B) Catechetische formulering (NL)
Ik ben Jahwe uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ik ben Jahwe uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. Ik ben de Heer, uw God;
Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. Naast Mij zult gij geen andere goden hebben. Bovenal bemin één God Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken; want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Gij zult de naam van Jahwe uw God niet misbruiken. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
Denk aan de sabbat; die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is, gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Onderhoud de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Heilig steeds de dag des Heren. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. Eer uw vader en moeder. Vader, moeder zult gij eren. Eer uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doden. Gij zult niet doden. Dood niet, geef geen ergernis. Gij zult niet doden.
Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult geen echtbreuk plegen. Doe nooit wat onkuisheid is. Gij zult geen onkuisheid doen.
Gij zult niet stelen. Gij zult niet stelen. Vlucht het stelen en bedriegen. Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Ook de achterklap en het liegen. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. Wees steeds kuis in uw gemoed. En begeer nooit iemands goed. Gij zult geen onkuisheid begeren.

Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Zie ook:
Uitleg van de Tien Geboden in de
Catechismus van de Katholieke Kerk (KKK)

Document

Naam: TIEN GEBODEN
Soort: Catechismus-Compendium
Datum:
Bewerkt: 12 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test