• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAUS PAULUS VI EN MARIA, MOEDER VAN DE KERK
Piazza "Paolo VI" - Brescia

Dierbare broeders en zusters,

Aan het einde van deze plechtige viering, bedank ik hartelijk iedereen die meegewerkt aan deze liturgie, evenals diegenen die op verschillende manieren hebben meegewerkt aan de voorbereiding en realisatie van mijn pastoraal bezoek hier in Brescia. Bedankt allemaal! Ik groet ook iedereen die ons volgt via radio en televisie en vanaf het Sint-Pietersplein, vooral de talrijke vrijwilligers van de Nationale Vereniging "Pro Loco d'Italia". Op dit uur van het Angelus-gebed zou ik willen herinneren aan de diepe verering die de Dienaar van God Giovanni Battista Montini had voor de Maagd Maria. Hij vierde zijn Neomistenmis nabij deze plaats in het heiligdom van 'Santa Maria delle Grazie', het Mariale hart van jouw stad. Op deze manier plaatste hij zijn priesterschap onder de moederlijke bescherming van de moeder van Jezus, en deze innerlijke band heeft hem zijn hele leven begeleid.

Terwijl hij in de Kerk een steeds grotere verantwoordelijkheid kreeg, rijpte in hem, in feite, een steeds bredere en organische visie op de relatie tussen de Heilige Maagd Maria en het mysterie van de Kerk. In dit verband blijft zijn Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Apostolicae Curae et Caritatis
Over de geldigheid van Anglicaanse wijdingen
(13 september 1896)
aan het einde van de Derde Zitting van het Tweede Vaticaans Concilie van 21 november 1964 onvergetelijk. Op die bijeenkomst werd de Constitutie over de Kerk 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
afgekondigd, die, volgens de woorden van Paulus VI "met als hoogtepunt en bekroning een heel hoofdstuk gewijd heeft aan de Gezegende Moeder". De paus wees erop dat dit de meest uitgebreide mariologische synthese was die ooit was uitgewerkt door een oecumenisch concilie, om met de bedoeling "het aangezicht van de Kerk te openbaren, waarmee Maria zeer innig verbonden is". Enchiridion Vaticanum, Bologna 1979, blz. 185, nr. 300-302 In aansluiting hierop verklaarde hij de Maagd Maria tot "de moeder van de Kerk". zie ibid., No. 306, en onderstreept daarbij  met levendige oecumenische gevoeligheid, dat "de toewijding aan Maria ... een middel is, dat naar de kern een oriëntatie van de zielen is die gericht zijn op Christus, om hen op deze manier te verenigen met de Vader in de liefde van de Heilige Geest" ibid., nr. 315
 

Ook wij willen de woorden van Paulus VI ons eigen maken en bidden vandaag:

O Maagd Maria, Moeder van de Kerk,
wij bevelen U de Kerk in Brescia aan en
de bevolking van deze streek.
Gedenk al Uw kinderen;
breng hun gebeden bij God;
bewaar hun in het geloof;
sterk hun hoop;
vergroot hun liefde.
O genadige,
o meedogende,
o zoete Maagd Maria.

Document

Naam: PAUS PAULUS VI EN MARIA, MOEDER VAN DE KERK
Piazza "Paolo VI" - Brescia
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 november 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / © 2018 Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test