• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een ononderbroken ervaring van geloof, hoop en liefde is des te noodzakelijker opdat jongeren opnieuw met een gerust en sereen geweten tot het besluit komen, dat een huwelijksvereniging die openstaat voor kinderen, een grote vreugde is voor God, de Kerk en de mensheid. De reflectie van de synode over huwelijk en gezin, en de apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
 die erop volgde, verplichtten tot een te volgen weg en objectief: hoe de jongeren redden van het absorberend lawaai van het vluchtige, en hen aanzetten om stabiele en positieve engagementen op zich te nemen voor het individueel en collectief welzijn. Hoe hen redden van een conditionering die de stem van hun vrijheid het zwijgen oplegt, van die intieme cel – inderdaad, het geweten – dat alleen door God verlicht en geopend wordt voor het leven, als men Hem binnen laat.

Hoe kostbaar en dringend is het pastorale werk van heel de Kerk voor de herontdekking, de bescherming en het behoud van een christelijk geweten, door Evangelische waarden verlicht! Het zal een lange en niet gemakkelijke onderneming zijn, die van bisschoppen en priesters vraagt dat zij zich onvermoeibaar inzetten om het christelijk geweten van onze gelovigen te verlichten, te verdedigen en te ondersteunen. De stem van de synode van de bisschoppen en van de apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
 die erop volgde, hebben zo een primordiale brug gelegd: de noodzakelijke band tussen de regula fidei, dat wil zeggen de trouw van de Kerk aan het onaantastbaar leergezag over het huwelijk en de Eucharistie, en de noodzakelijke aandacht van de Kerk voor de psychologische en godsdienstige handelwijze van iedereen die geroepen is tot een keuze voor het huwelijk en het gezin. Toen ik de Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
in ontvangst genomen heb, had ik reeds de gelegenheid om een catechumenaat voor het huwelijk aan te bevelen, dat begrepen wordt als een onmisbare weg voor jongeren en koppels om hun christelijk geweten te doen heropleven, met de steun van de genade van de Sacramenten van het Doopsel en het Huwelijk.

Document

Naam: IN HET HEILIGDOM VAN HET GEWETEN VAN DE GELOVIGEN
Bij de opening van het gerechtsjaar 2018 van de Romeinse Rota - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test