• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men dient dringend de juiste perspectieven terug te winnen waaruit het leven in zijn totaliteit gezien wordt. En dit juiste perspectief is de eeuwigheid, waarop het leven in elk van zijn fasen, de maatgevende voorbereiding is. Ook aan de ouderdom komt, in het zich ontwikkelende rijpingsproces van de mens op weg naar de eeuwigheid, zijn rol toe. Uit deze rijping moet echter ook de sociale groep, waartoe de oudere mens behoort, voordeel kunnen trekken.

Mensen op gevorderde leeftijd helpen ons om met meer wijsheid de aardse aangelegenheden onder ogen te zien, omdat zij door de wisselvalligheden van het leven ervaren en rijp zijn geworden. Zij zijn beschermers van de collectieve herinnering en de daartoe bevoorrechte vertolkers van de totaliteit van gemeenschappelijke idealen en waarden, waardoor het samenleven in de maatschappij gedragen en geleid wordt. Zou men oude mensen willen uitsluiten, dan wordt de schijn gewekt, dat - in naam van een moderniteit zonder herinnering - het verleden, waarin zich de wortels van de tegenwoordige tijd bevinden, wordt afgewezen. Dankzij hun rijpe ervaring zijn oudere mensen in staat om de jongere mensen waardevolle raad en aanwijzingen te geven.

Menselijke gebreken, die het meest zichtbaar met de ouderdom samenhangen, worden in dit licht tot een aanwijzing op wederzijdse afhankelijkheid en noodzakelijke solidariteit, die de generaties met elkaar verbinden. Want elke mens heeft de ander nodig en wordt rijker door de gaven en charisma's van allen. Heel treffend klinken in deze samenhang de overwegingen van een dichter, die veel voor mij betekent. Hij schrijft: "Eeuwig is niet alleen de toekomst, zij niet alleen! (...) Ja, ook het verleden behoort tot de eeuwigheid: Alles wat reeds gebeurt is, zal eens terugkeren, maar niet zoals het vroeger was (...). Het zal als idee terugkeren en niet als hetzelfde". C. Norwid, Ni dildo przyszlosc, Post scriptum, I,vv.1-4.

Document

Naam: BRIEF AAN DE OUDERE MENSEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 oktober 1999
Copyrights: © Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test