• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten eerste verklaart de heilige Synode, dat tot het juiste en oprechte begrijpen van de rechtvaardiging behoort, dat éénieder erkent en bekent dat, nadat alle mensen door de zonde van Adam de onschuld verloren hebben. Vgl. Rom. 5, 12 Vgl. 1 Kor. 15, 22 Vgl. H. Paus Celestinus I, Indiculus, 2 "onrein geworden" (Jes. 54, 6) en zoals de apostel zegt: "kinderen van de toorn" (Ef. 2, 3), zoals het decreet over de erfzonde Concilie van Trente, 5e Zitting - Decreet over de erfzonde, Sessio V - Decretum super peccato originali (17 juni 1546) uitlegt, zozeer tot slaven van de zonden waren Vgl. Rom. 6, 20 en onder de macht van de duivel en de dood, dat niet alleen de heidenen door de kracht van de natuur Canon 1 , maar dat ook de joden zelfs door de letter van de wet van Mozes, daarvan bevrijd konden worden, of konden opstaan, ofschoon in hen niet in het minst de vrije wil, door krachten zwakker gemaakt Canon 5 en kromgebogen, was uitgeblust. 2e Synode van Orange, Canones (3 juli 529), 9

Document

Naam: SESSIO VI - DECRETUM DE IUSTIFICATIONE
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
Soort: Concilie van Trente
Datum: 13 januari 1547
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Werkvertaling vanuit het Latijn
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test