• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom is de Kerk het volk van God?

De Kerk is het volk van God, omdat het God heeft behaagd de mensen niet afzonderlijk te heiligen en te redden, maar door hen tot één enkel volk te maken, verenigd in de eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Wat zijn de kenmerken van het volk van God?

Dit volk, waarvan men lid wordt door het geloof in Christus en door het Doopsel, heeft als oorsprong God de Vader, als hoofd Jezus Christus, als levensvorm de waardigheid en de vrijheid van de kinderen Gods, als wet het nieuwe gebod van de liefde, als zending de opdracht om het zout der aarde en het licht der wereld te zijn, en als doel het Rijk van God, dat op aarde reeds begonnen is. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9

In welke zin deelt het volk van God in de drie functies van Christus, als Priester, Profeet en Koning?

Het volk van God deelt in de priesterlijke taak van Christus, in zoverre de gedoopten door de Heilige Geest gewijd worden om geestelijke offers op te dragen; het deelt in zijn profetische taak in zoverre het door de bovennatuurlijke geloofszin onwankelbaar het geloof aanhangt, verdiept en ervan getuigt; het deelt in de koninklijke taak door de dienstbaarheid, in navolging van Christus, Koning van het heelal, die zich tot dienaar maakte van allen, bovenal van de armen en de lijdenden.

Op welke wijze is de Kerk het lichaam van Christus?

Door de Heilige Geest verenigt de gestorven en verrezen Christus zijn gelovigen innig met zichzelf. op deze manier zijn de Christengelovigen, die bovenal door de Eucharistie nauw met Hem verbonden zijn, ook onderling in liefde verenigd, door samen één Lichaam te vormen, de Kerk, waarvan de eenheid zich verwerkelijkt in de verscheidenheid van ledematen en functies.

Wie is het hoofd van dit lichaam?
Christus is “het hoofd van het lichaam dat de Kerk is” (Kol. 1, 18). De Kerk leeft van Hem, in Hem en voor Hem. Christus en de Kerk vormen samen “de gehele Christus” H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 21, 8. “Hoofd en ledematen zijn, om zo te zeggen, één en dezelfde mystieke persoon” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. 3, 48, 2 ad 1.
Waarom wordt de Kerk de bruid van Christus genoemd?
Omdat de Heer zelf zich heeft aangeduid als “de bruidegom” (Mc. 2, 19), die de Kerk heeft liefgehad en haar door een eeuwig Verbond aan zich gebonden heeft. Hij heeft zichzelf voor haar gegeven om haar te zuiveren met zijn bloed en “haar te heiligen” (Ef. 5, 26), en tot vruchtbare moeder te maken van alle kinderen van God. Terwijl de uitdrukking “lichaam” de eenheid doet uitkomen van het “hoofd” met de ledematen, benadrukt het woord “bruid” het onderscheid van beiden in een persoonlijke relatie.
Waarom wordt de Kerk tempel van de Heilige Geest genoemd?

Omdat de heilige Geest in het lichaam woont dat de Kerk is: in zijn Hoofd en in zijn ledematen; bovendien bouwt Hij de Kerk op in de liefde, door het woord van God, de sacramenten, de deugden en de charismata.

"Wat onze geest, ik bedoel onze ziel, is voor onze ledematen,
dat is de heilige Geest voor de ledematen van Christus,
voor het lichaam van Christus dat de Kerk is”

(H. Augustinus).

Wat zijn de charismata?
De charismata zijn bijzondere gaven van de heilige Geest, geschonken aan individuele personen voor het welzijn van de mensen, voor de noden van de wereld en in het bijzonder voor de opbouw van de Kerk; aan haar leergezag komt het toe ze te beoordelen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test