• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welke plicht heeft de mens tegenover de waarheid?
Iedere persoon is geroepen tot oprechtheid en waarachtigheid in gedrag en in woorden. Ieder heeft de verplichting de waarheid te zoeken, en deze aan te hangen door heel zijn leven in te richten naar de eisen van de waarheid. In Jezus Christus heeft zich Gods waarheid helemaal geopenbaard: Hij is de waarheid. Wie Hem volgt, leeft in de Geest van waarheid en gaat dubbelhartigheid, veinzerij en schijnheiligheid uit de weg.
Hoe legt men getuigenis af van de waarheid?
De christen moet getuigenis afleggen van de evangelische waarheid op alle terreinen waar hij actief is, in het openbaar zowel als privé, indien noodzakelijk ook met het offer van zijn eigen leven. Het martelaarschap is het hoogste getuigenis, gegeven voor de waarheid van het geloof.
Wat verbiedt het achtste gebod?

Het achtste gebod verbiedt:

  • het valse getuigenis, de meineed, en de leugen, waarvan de ernst gemeten wordt aan de waarheid die vervormd wordt, de omstandigheden, de bedoelingen van degene die liegt, en het nadeel dat door de slachtoffers wordt ondervonden;
  • het vermetel oordeel, de kwaadsprekerij, de eerroof en de laster, die de goede naam en de eer, waarop ieder mens recht heeft, verminderen of vernietigen;
  • de vleierij, de ogendienst of kruiperigheid, vooral als zij zware zonden beogen, of het verkrijgen van onrechtmatige voordelen.

Elke fout tegen de waarheid begaan, brengt de verplichting tot herstel mee, als zij anderen schade heeft berokkend.

Wat vraagt het achtste gebod?
Het achtste gebod vraagt eerbied voor de waarheid, gepaard met de discretie van de liefde:
in de communicatie en de informatie, die altijd rekening moeten houden met het persoonlijke en het algemene welzijn, de bescherming van het privé-leven en het gevaar voor schandalen;
in het bewaren van beroepsgeheimen die altijd geheim gehouden moeten worden, behalve in uitzonderlijke gevallen om zware en in verhouding staande motieven.
Eerbiediging is ook vereist van de vertrouwelijke mededelingen die gedaan zijn onder het zegel van geheimhouding.
Hoe moeten de sociale communicatiemiddelen worden gebruikt?
De informatie in de media moet ten dienste staan van het algemeen welzijn en moet wat betreft haar inhoud altijd waar zijn en, met behoud van de rechtvaardigheid en de liefde, volledig. Zij moet zich bovendien uitdrukken op een eerbare en passende manier, onder nauwgezette eerbiediging van de morele wetten, de legitieme rechten en de waardigheid van de persoon.
Welke relatie bestaat er tussen waarheid, schoonheid en gewijde kunst?
De waarheid is in zichzelf schoon. Zij brengt de schittering van de geestelijke schoonheid met zich mee. Er bestaan behalve het woord nog talrijke andere uitdrukkingsvormen van de waarheid, in het bijzonder de kunstwerken. Zij zijn de vrucht van een door God geschonken talent en van de inspanning van de mens. Sacrale kunst, wil zij waar en schoon zijn, moet het mysterie van God dat in Christus is verschenen, oproepen en verheerlijken, en zij moet tot aanbidding en liefde brengen voor God, de Schepper en Verlosser, verheven Schoonheid van Waarheid en Liefde.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test