• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Oefening / Akte van berouw - Actus contritionis

(Nederland)

Heer mijn God, ik heb echt berouw.
Ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen, mij, met de hulp van uw genade,
te bekeren, niet meer te zondigen en te vermijden
wat tot zonde kan leiden.

Amen

Deus meus, ex toto corde paenitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor,
quia peccando, non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum,
sed praesertim quia offendi te,
summum bonum,
ac dignum qui super omnia diligaris.
Ideo firmiter propone, adiuvante gratia tua,
de cetero me non peccaturum peccandique occasiones proximas fugiturum.

Amen

(Vlaanderen)

Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend; maar vooral omdat ze U mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen, mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test