• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom is het gebed een strijd?
Het gebed is een gave van de genade, maar veronderstelt steeds een vastbesloten antwoord van onze kant, want wie bidt strijdt tegen zichzelf, tegen de mentaliteit van de omgeving en vooral tegen de Verleider, die alles doet om hem af te leiden van het gebed. De strijd van het gebed kan niet losgemaakt worden van de vooruitgang in het geestelijk leven. Men bidt zoals men leeft, omdat men leeft zoals men bidt.
Zijn er tegenwerpingen tegen het gebed?
Naast onjuiste opvattingen erover, zijn er velen die menen dat zij geen tijd hebben om te bidden, en dat bidden geen nut heeft. Degenen die wel bidden kunnen ontmoedigd raken ten overstaan van de moeilijkheden en de schijnbare mislukkingen. Om deze hindernissen te overwinnen, zijn de nederigheid, het vertrouwen en de volharding noodzakelijk.
Welke moeilijkheden zijn er bij het gebed?
De gebruikelijke moeilijkheid bij ons gebed is de verstrooiing. Zij leidt de aandacht van God af, en kan ook aan het licht brengen waaraan wij gehecht zijn. Ons hart moet dan nederig terugkeren naar de Heer. Het gebed wordt dikwijls belaagd door de dorheid. Wordt zij overwonnen, dan wordt het mogelijk in geloof bij de Heer te blijven, ook zonder voelbare vertroosting. De lusteloosheid (acedia) is een vorm van geestelijke luiheid, die te wijten is aan de verslapping van de waakzaamheid en aan de verwaarlozing van het hart.
Hoe kunnen wij ons kinderlijk vertrouwen versterken?
Ons kinderlijk vertrouwen wordt op de proef gesteld wanneer wij het gevoel hebben niet te worden verhoord. Dan moeten wij ons afvragen of God voor ons een Vader is, wiens wil wij proberen te doen, of eenvoudigweg een middel om te verkrijgen wat wij willen. Wanneer ons gebed zich verenigt met dat van Jezus, weten wij dat Hij ons veel meer geeft dan deze of die gave: de heilige Geest, die ons hart verandert.
Is het mogelijk op elk moment te bidden?
Bidden is altijd mogelijk, omdat de tijd van de christen de tijd is van de verrezen Christus die "met ons is alle dagen" (Mt. 28, 20). Gebed en christelijk leven zijn dan ook onafscheidelijk.

"Een frequent en vurig gebed is mogelijk
op de markt of op een eenzame wandeling.
Het is mogelijk in uw zaak terwijl u koopt en verkoopt,
het is ook mogelijk als u in de keuken bezig bent.
"
(H. Johannes Chrysostomos)

Wat is het gebed van het Uur van Jezus?
Zo wordt het priesterlijk gebed van Jezus bij het laatste avondmaal genoemd. Jezus, de hogepriester van het nieuwe verbond, richt het tot de Vader, wanneer het uur gekomen is van zijn “doortocht” (Pasen), het uur van zijn offer.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test