• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is de morele wet?
De morele wet is het werk van de goddelijke wijsheid. Zij schrijft de mens de wegen en de gedragsregels voor die leiden naar de beloofde gelukzaligheid en de wegen verbieden die van God verwijderen.
Waarin bestaat de natuurlijke morele wet?
De natuurwet, ingeschreven door de Schepper in het hart van iedere mens, bestaat in een deelname aan de wijsheid en de goedheid van God, en drukt het oorspronkelijke morele besef uit, dat de mens in staat stelt met het verstand te onderscheiden tussen het goede en het kwade. Zij is universeel en onveranderlijk, en legt de basis voor de fundamentele rechten en plichten van de persoon, evenals voor de menselijke gemeenschap en voor de burgerlijke wet zelf.
Wordt de natuurwet door iedereen gekend?
Vanwege de zonde wordt de natuurwet niet altijd, en niet door allen met dezelfde onmiddellijke helderheid gekend.

Daarom heeft God
de tafelen van de wet neergeschreven,
wat de mensen niet lazen in hun hart”
(H. Augustinus)

Wat is het verband tussen de natuurwet en de oude wet?
De oude wet is het eerste stadium van de geopenbaarde wet. Zij brengt veel waarheden tot uitdrukking die voor de rede van nature toegankelijk zijn en die zo in de heilsverbonden bevestigd worden en gezag krijgen. Haar morele voorschriften, die zijn samengevat in de tien geboden van de decaloog, leggen de fundamenten voor de roeping van de mens, verbieden wat tegengesteld is aan de liefde voor God en de naaste, en gebieden wat daar wezenlijk voor is.
Welke plaats heeft de oude wet in het heilsplan?
De oude wet maakt het mogelijk veel waarheden te kennen die voor de rede toegankelijk zijn, zij laat zien wat men moet doen of niet moet doen en zij bereidt voor, zoals een wijze pedagoog doet, op de bekering en op het ontvangen van het evangelie, en brengt daarvoor in de juiste gesteltenis. Maar ook al is zij heilig, geestelijk en goed, de oude wet is toch nog onvolmaakt, want ze geeft uit zichzelf niet de kracht en de genade van de Geest om haar te kunnen onderhouden.
Wat is de nieuwe wet of evangelische wet?
De nieuwe of evangelische wet, die door Christus verkondigd en verwezenlijkt is, is de volheid en de vervulling van de goddelijke wet, de natuurlijke en de geopenbaarde. Zij wordt samengevat in het gebod God en de naaste te beminnen, en elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Zij is ook een werkelijkheid in het innerlijk van de mens: de genade van de heilige Geest, die een dergelijke liefde mogelijk maakt. Zij is “de wet van de vrijheid” (Jak. 1, 25), want zij brengt tot spontaan handelen onder de impuls van de liefde.

De nieuwe wet is vooral de genade zelf van de heilige Geest,
die geschonken wordt aan degenen die in Christus geloven

(H. Thomas van Aquino)

Waar bevindt zich de nieuwe wet?
De nieuwe wet bevindt zich in heel het leven en de prediking van Christus, en in de morele catechese van de apostelen: de Bergrede is er de voornaamste uitdrukking van.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test