• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat heeft God geschapen?

De Heilige Schrift zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1, 1). In haar geloofsbelijdenis verkondigt de Kerk dat God de Schepper is van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, van alle geestelijke en stoffelijke wezens, dat wil zeggen van de engelen en van de zichtbare wereld, en in het bijzonder van de mens.

Wie zijn de engelen?

De engelen zijn zuiver geestelijke schepselen, niet-lichamelijke, onzichtbare, onsterfelijke, persoonlijke wezens, begiftigd met intelligentie en wil. Terwijl zij God voortdurend aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, verheerlijken zij Hem, dienen zij Hem, en zijn zij Zijn boodschappers bij de vervulling van de heilszending voor alle mensen.

Hoe zijn de engelen aanwezig in het leven van de Kerk?

De Kerk verenigt zich met de engelen om God te aanbidden; zij roept hun bijstand in en viert van sommige liturgisch de gedachtenis.

"Iedere gelovige wordt door een engel als beschermer en herder
ter zijde gestaan
om hem naar het Leven te geleiden."

(H. Basilius de Grote)

Wat leert de Heilige Schrift over de schepping van de zichtbare wereld?

Door het verhaal van de “zes dagen” van de schepping, doet de Heilige Schrift ons de waarde kennen van het geschapene en zijn gerichtheid op de lof van God en op de dienst aan de mens. Elk ding dankt zijn bestaan aan God, van wie het zijn eigen goedheid en volmaaktheid, zijn eigen wetten en zijn plaats in de wereld ontvangt.

Welke plaats heeft de mens in de schepping?

De mens is het hoogtepunt van de zichtbare schepping in zoverre hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.

Wat voor band bestaat er tussen de schepselen onderling?

Tussen de schepselen bestaat er een door God gewilde onderlinge afhankelijkheid en hiërarchie. Tegelijkertijd bestaat er tussen de schepselen een eenheid en solidariteit, omdat allen dezelfde Schepper hebben, allen door Hem worden bemind en op zijn heerlijkheid zijn geordend. Het eerbiedigen van de wetten die staan ingeschreven in de schepping, en van de verhoudingen die voortvloeien uit de natuur der dingen, is dan ook een beginsel van wijsheid en een fundament van de moraal.

Welke verhouding bestaat er tussen het scheppingswerk en het verlossingswerk?

Het scheppingswerk vindt zijn hoogtepunt in het nog grotere werk van de verlossing. Met het verlossingswerk begint in feite de nieuwe schepping, waarin alles zijn volledige zin en zijn voltooiing zal hervinden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test