• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat houdt het ontvangen van Gods barmhartigheid voor ons in?
Het houdt dat wij onze fouten erkennen, en onze zonden berouwen. God zelf onthult door zijn Woord en zijn Geest onze zonden, schenkt ons de waarheid van het geweten en de hoop op vergeving.
Wat is de zonde?
De zonde is "een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet." (H. Augustinus). Het is een belediging jegens God in ongehoorzaamheid aan zijn liefde. Ze verwondt de natuur van de mens en tast de menselijke solidariteit aan. Christus in zijn lijden onthult ten volle de zwaarte van de zonde en overwint haar door zijn barmhartigheid.
Bestaat er een verscheidenheid van zonden?

De verscheidenheid van de zonden is groot. Zij kunnen worden onderscheiden naar hun object, of naar de deugden of de geboden waarmee ze in strijd zijn. Zij kunnen

 • rechtstreeks God betreffen,
 • of de naaste
 • of ons zelf.

Men kan ze bovendien onderscheiden in zonden

 • door gedachten,
 • woorden,
 • werken, en
 • nalatigheid.
Hoe onderscheidt men de zonden naar hun zwaarte?
Men onderscheidt doodzonde en dagelijkse zonde.
Wanneer begaat men een doodzonde?

Men begaat een doodzonde wanneer er tegelijk sprake is

 • van zwaarwegende materie,
 • van volle kennis en
 • van weloverwogen instemming.

Een dergelijke zonde vernietigt in ons de liefde, berooft ons van de heiligmakende genade, en leidt naar de eeuwige dood van de hel als we er geen berouw over hebben. Zij wordt op de gewone manier vergeven door de Sacramenten van het Doopsel of van Boete en verzoening.

Wanneer begaat men een dagelijkse zonde?
De dagelijkse zonde, die wezenlijk verschilt van de doodzonde, wordt begaan wanneer er sprake is van lichte materie of ook van zwaarwegende materie maar zonder volle kennis of volledige instemming. Zij breekt het verbond met God niet, maar verzwakt de liefde; zij geeft blijk van een ongeordende genegenheid voor de geschapen dingen; zij belet de vooruitgang van de ziel in de beoefening van de deugden en de praktijk van het moreel goede; zij verdient tijdelijke louteringsstraffen.
Hoe verspreid de zonde zich in ons?
De zonde schept een drang naar de zonde en de herhaling ervan veroorzaakt de ondeugd.
Wat zijn de ondeugden?

De ondeugden, die het tegengestelde zijn van de deugden, zijn verkeerde gewoonten, die het geweten verduisteren en tot het kwaad neigen. De ondeugden kunnen in verband gebracht worden met de zeven zogenaamde hoofdzonden:

 • hoogmoed,
 • gierigheid,
 • nijd,
 • gramschap,
 • onkuisheid,
 • gulzigheid,
 • traagheid of
 • lauwheid.
Bestaat er een verantwoordelijkheid van ons voor de zonden van anderen?
Deze verantwoordelijkheid bestaat, wanneer wij daar schuldig aan meewerken.
Wat zijn structuren van de zonde?
Dat zijn sociale situaties of instellingen die tegengesteld zijn aan de wet van God, en zijn uitdrukking en gevolg van persoonlijke zonden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test