• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe bereikt de mens de zaligheid?
De mens bereikt de zaligheid krachtens de genade van Christus, die hem doet delen in het goddelijk leven. In het evangelie wijst Christus de zijnen de weg naar het geluk zonder einde: de zaligsprekingen. De genade van Christus werkt ook in iedere mens die, het juiste geweten volgend, het ware en het goede zoekt en liefheeft, en die het kwade mijdt.
Waarom zijn de Zaligsprekingen voor ons belangrijk?
De Zaligsprekingen staan centraal in de prediking van Jezus; zij hernemen en voltooien de beloften van God, die sinds Abraham zijn gedaan. Zij tekenen het gelaat zelf van Jezus, kenmerken het authentieke christelijke leven en onthullen de mens het uiteindelijke doel van zijn handelen: de eeuwige zaligheid.
In welke verhouding staan de Zaligsprekingen tot het verlangen van de mens naar geluk?
Zij beantwoorden aan het aangeboren verlangen naar geluk, dat God in de het hart van de mens heeft gelegd om hem naar zich toe te trekken, en dat Hij alleen kan vervullen.
Wat is de eeuwige zaligheid?
Zij is het aanschouwen van God in het eeuwige leven, waarin we ten volle "deel krijgen aan Gods eigen wezen" (2 Pt. 1, 4), aan de heerlijkheid van Christus en aan de genieting van het drie-ene leven. De zaligheid overstijgt de menselijke vermogens: ze is een bovennatuurlijke vrije gave van God, zoals de genade die ertoe leidt. De beloofde zaligheid stelt ons voor beslissende morele keuzes met betrekking tot de aardse goederen, doordat zij ons aanspoort God boven alles lief te hebben.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test