• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welke band is er tussen de Sacramenten en de dood van de Christen?

De christen die in Christus sterft, bereikt aan het einde van zijn aardse leven de vervulling van het nieuwe leven dat met het Doopsel is begonnen, dat door het Vormsel wordt gesterkt, dat gevoed wordt door de Eucharistie, en een voorsmaak is van het hemels gastmaal. De zin van het christelijk sterven openbaart zich in het licht van de dood en de verrijzenis van Christus, onze enige hoop. De christen die in Christus Jezus sterft, gaat "zijn intrek te nemen bij de Heer" (2 Kor. 5, 8).

Wat brengt de uitvaart tot uitdrukking?
De uitvaart, hoewel in verschillende riten gevierd, overeenkomstig de situaties en tradities van iedere streek, brengt steeds het paaskarakter tot uitdrukking van het christelijk sterven in de hoop op de verrijzenis, alsook de zin van de gemeenschap met de overledene, vooral door middel van het gebed om de loutering van zijn ziel.
Wat zijn de kernmomenten van een begrafenis?
Gewoonlijk omvat de uitvaart vier kernmomenten: het ontvangen van het lichaam van de overledene door de gemeenschap met woorden van troost en hoop, de liturgie van het woord, het eucharistisch offer, en het “afscheid”, waarbij de ziel van de overledene wordt toevertrouwd aan God, Bron van eeuwig leven, terwijl zijn lichaam wordt begraven in afwachting van de verrijzenis.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test