• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe wordt ziekte in het Oude Testament beleefd?
In het Oude Testament ervaart de mens in tijden van ziekte zijn eigen grenzen, en tegelijkertijd merkt hij dat ziekte op een geheimvolle wijze samenhangt met de zonde. De profeten hebben vermoed dat zij ook een verlossende waarde kan hebben voor de eigen zonden en die van anderen. Zo werd de ziekte beleefd ten overstaan van God, van wie de mens de genezing afsmeekte.
Welke betekenis heeft het medelijden van Jezus met de zieken?
Het medelijden van Jezus met de zieken en zijn talrijke genezingen van gebrekkigen, zijn een duidelijk teken dat met Hem het Rijk van God is gekomen, en bijgevolg de overwinning over zonde, lijden en dood. Door zijn lijden en zijn dood geeft Hij een nieuwe zin aan het lijden dat, wanneer het met het zijne wordt verenigd, tot een middel van loutering en heil kan worden voor onszelf en voor de anderen.
Welke houding neemt de Kerk in ten opzichte van de zieken?
Omdat de Kerk van de Heer de opdracht heeft ontvangen om zieken te genezen, spant zij zich in deze te verwezenlijken door haar zorg voor de zieken, vergezeld van gebeden van voorspraak. Vóór alles bezit zij een specifiek Sacrament ten gunste van de zieken, dat is ingesteld door Christus zelf en waarvan de heilige Jakobus heeft getuigd: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren” (Jak. 5, 14).
Wie kan het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen?
Iedere gelovige kan het ontvangen die door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te geraken. Diezelfde gelovige kan het ook andere keren ontvangen, wanneer wordt vastgesteld dat de ziekte verergert, of wanneer hem een andere ernstige ziekte treft. De viering van dit Sacrament dient zo mogelijk voorafgegaan te worden door de individuele biecht van de zieke.
Wie dient dit Sacrament toe?
Het kan alleen worden toegediend door priesters (bisschoppen of presbyters).
Hoe wordt dit Sacrament gevierd?
De viering van dit Sacrament bestaat wezenlijk in de zalving met olie, zo mogelijk gezegend door de bisschop, op het voorhoofd en op de handen van de zieke (in de Romeinse rite), of op nog andere lichaamsdelen (in het oosten), en gaat gepaard met het gebed van de priester, waarin hij bidt om de bijzondere genade van dit Sacrament.
Wat zijn de uitwerkingen van dit Sacrament?
Het verleent een bijzondere genade, die de zieke inniger verenigt met het lijden van Christus, tot zijn eigen welzijn en dat van heel de Kerk, terwijl het hem troost, vrede, en bemoediging schenkt, en ook de vergeving van de zonden, indien de zieke niet heeft kunnen biechten. Dit Sacrament staat soms, als God het wil, ook het herstel van de lichamelijke gezondheid toe. In ieder geval bereidt deze zalving de zieke voor op de overgang naar het huis van de Vader.
Wat is het viaticum (reisvoedsel)?
Dat is de Eucharistie, ontvangen door hen die op het punt staan het aardse leven te verlaten en die zich voorbereiden op het eeuwig leven. De communie met het Lichaam en Bloed van de gestorven en verrezen Christus, ontvangen op het moment van de overgang uit deze wereld naar de Vader, is zaad van eeuwig leven en kracht tot verrijzenis.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test