• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe wordt de liturgie gevierd?
De liturgische viering is een weefsel van tekens en symbolen, waarvan de betekenis wortelt in de schepping en in de menselijke culturen, duidelijker wordt in de gebeurtenissen van het Oude Verbond en zich ten volle openbaart in de Persoon en het werk van Christus.
Waar komen de sacramentele tekenen vandaan?
Sommige komen uit de schepping (licht, water, vuur, brood, wijn, olie), andere uit het sociale leven (wassen, zalven, brood breken); andere uit de heilsgeschiedenis van het Oude Verbond (de paasriten, de offers, de handoplegging, de wijdingen). Dergelijke tekenen, waarvan sommige normatief zijn en onveranderlijk, omdat zij door Christus gekozen werden, worden dragers van heilbrengend en heiligend handelen.
Welke band bestaat er tussen de handelingen en de woorden in de sacramentele viering?
In de sacramentele viering zijn handelingen en woorden nauw met elkaar verbonden. Immers, ook al zijn de symbolische gebaren op zich zelf al een taal, toch is het nodig dat de woorden van de rite deze handelingen begeleiden en tot leven brengen. Zoals de woorden en de liturgische handelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als tekens en onderrichting, zijn zij dat ook voor zover zij verwezenlijken wat zij aanduiden.
Onder welke voorwaarden hebben zang en muziek bij de liturgische viering een eigen taak?
Omdat zang en muziek nauw samenhangen met de liturgische handeling, dienen zij de volgende criteria in acht te nemen: de overeenstemming van de teksten met de katholieke leer, bij voorkeur ontleend aan de Heilige Schrift en de liturgische bronnen; de expressieve schoonheid van het gebed; de kwaliteit van de muziek; de deelname van de verzamelde gemeenschap; de culturele rijkdom van het volk van God en het sacrale en plechtige karakter van de viering. “Wie zingt, bidt dubbel” (H. Augustinus).
Wat is het doel van sacrale afbeeldingen?
De afbeelding van Christus is de liturgische icoon bij uitstek. Andere afbeeldingen, die Maria en de heiligen voorstellen, verwijzen naar Christus, die in hen verheerlijkt wordt. Zij verkondigen dezelfde evangelische boodschap, die de Heilige Schrift overbrengt door het woord, en helpen het geloof van de gelovigen te wekken en te voeden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test