• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe antwoordt de mens op God die zich openbaart?
De mens, ondersteund door de goddelijke genade, antwoordt met de gehoorzaamheid van het geloof, wat inhoudt dat hij zich volledig aan God toevertrouwt en zijn Waarheid aanneemt, omdat zij gewaarborgd wordt door Hem die de Waarheid zelf is.
Wie zijn in de Heilige Schrift de voornaamste getuigen van de gehoorzaamheid van het geloof?

Er zijn vele getuigen, maar twee in het bijzonder: Abraham, die "God heeft geloofd " (Rom. 4, 3) toen hij op de proef werd gesteld, en altijd gehoorzaamde aan de roepstem van God, en die daarom geworden is tot "vader van allen die geloven" (Rom. 4, 11.18); en de maagd Maria, die de gehoorzaamheid van het geloof tijdens heel haar leven op de meest volmaakte manier heeft verwezenlijkt: "Fiat mihi secundum Verbum tuum – Mij geschiede naar uw Woord." (Lc. 1, 38).

Wat betekent voor de mens in God geloven?
Het betekent, zich tot God zelf bekennen, door zich aan Hem toe te vertrouwen en in te stemmen met alle door Hem geopenbaarde waarheden, omdat God de Waarheid is. Het betekent geloven in één God in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Welke zijn de kenmerken van het geloof?
Het geloof, een onverdiende gave van God en toegankelijk voor wie er nederig om vragen, is de bovennatuurlijke deugd die noodzakelijk is om gered te worden. Een daad van geloof is een menselijke daad, dat wil zeggen een daad van het menselijk verstand dat vrijwillig instemt met de goddelijke waarheid, daartoe gedreven door de wil die door God wordt bewogen. Bovendien is het geloof zeker, omdat het gegrondvest is op het Woord van God; het is werkzaam “in liefde" (Gal. 5, 6); het is onophoudelijk in de groei door het luisteren naar het Woord van God en door het gebed. Het geeft ons een voorsmaak van de hemelse vreugde.
Waarom bestaat er tussen geloof en wetenschap geen tegenstelling?
Hoewel het geloof het verstand te boven gaat, kan er nooit sprake zijn van een werkelijke tegenstelling tussen geloof en verstand, omdat beide hun oorsprong hebben in God. Het is dezelfde God, die de mens zowel het licht van het verstand, als ook het geloof schenkt.

"Ik geloof om te begrijpen en ik begrijp om beter te geloven"
(H. Augustinus).

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test