• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat verbiedt God wanneer Hij gebiedt: “Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij ” (Ex. 20, 2)?

Dit gebod verbiedt:

het polytheïsme en de afgodendienst die een schepsel vergoddelijkt, de macht, het geld of zelfs de duivel;

het bijgeloof, dat een ontsporing is van de eredienst die de ware God verschuldigd is, en dat ook tot uitdrukking komt in diverse vormen van waarzeggerij, magie, toverij en spiritisme; de ongodsdienstigheid, die tot uitdrukking komt in het op de proef stellen van God in woorden of door daden;

in de heiligschennis, waarbij sacrale personen of zaken ontwijd worden, vooral de Eucharistie; in de simonie, waarbij men beoogt geestelijke goederen te kopen of te verkopen;

het atheïsme, dat het bestaan van God afwijst, dikwijls op grond van een verkeerd begrip van de menselijke autonomie;

het agnosticisme, volgens hetwelk men over God niets kan weten, en dat ook de onverschilligheid en het praktisch atheïsme omvat.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test