• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ter gelegenheid van het publiceren van het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
, waarmee Paus Franciscus veranderingen bepaalt in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de C.I.C., reikt de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten in de volgende notitie een commentaar aan op de bronnen die aan die paragrafen ten grondslag liggen, en bekijkt daarbij de tot nu toe vigerende en de nieuwe formulering.

Document

Naam: CANON 838 IN HET LICHT VAN DE CONCILIAIRE EN POST-CONCILIAIRE BRONNEN
Bij het Motu Prorpium Magna Principium van 3 september 2017
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 september 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / NRL / Stg. InterKerk
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test