• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALS MARIA KOMT …
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Vandaag, op het hoogfeest van de Tenhemelopneming van de zalige Maagd Maria, toont het Evangelie ons het jonge meisje van Nazareth dat zich na de boodschap van de engel, naar Elisabeth spoedt tijdens de laatste maanden van diens wonderbare zwangerschap. Als Zij bij haar toekomt, hoort Maria uit haar mond woorden die een deel geworden zijn van het Wees gegroet: “gezegend zijt Gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus” (Lc. 1, 42). Inderdaad, het grootste geschenk dat Maria aan Elizabeth – en heel de wereld – brengt, is Jezus die reeds in Haar leeft; en Hij leeft niet alleen door het geloof en de verwachting, zoals in zo veel andere vrouwen van het Oude Testament: van de Maagd heeft Jezus het menselijk lichaam aangenomen, met het oog op Zijn heilszending.

In het huis van Elizabeth en haar man Zacharias, waar voordien droefheid heerste omdat er geen kinderen waren, heerst nu vreugde door de komst van een kind: een kind dat de grote Johannes de Doper zal worden, voorloper van de Messias. En als Maria komt, loopt de vreugde over en jubelt het hart, want de onzichtbare maar reële aanwezigheid van Jezus geeft zin aan alles: aan het leven, het gezin, het heil van het volk ... aan alles! Deze totale vreugde komt tot uiting door Maria’s stem in het prachtige gebed dat het Evangelie van Lucas ons heeft overgedragen en dat men het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
noemt, naar het eerste woord ervan in het Latijn. Het is een lofzang aan God die grote dingen doet voor nederige mensen, onbekend in de wereld, zoals Maria zelf, zoals Haar man Jozef, en zoals ook de plaats waar zij wonen: Nazareth. God doet grote dingen door nederige mensen, want nederigheid is als leegde die plaats maakt voor God. De nederige is machtig omdat hij nederig is, niet omdat hij sterk is. Dat is de grootheid van de nederige en van de nederigheid. Ik zou u de vraag willen stellen – en ook aan mezelf – maar niet luidop antwoorden, antwoordt in uw hart: "hoe is het met mijn nederigheid gesteld"?

Het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
bezingt de barmhartige en trouwe God, die Zijn heilsplan voltrekt met de kleinen en armen, met hen die in Hem geloven, die op Zijn Woord vertrouwen, zoals Maria. Vandaar de uitroep van Elizabeth: “zalig zij die geloofd heeft” (Lc. 1, 45). In dat huis, heeft de komst van Jezus door Maria, niet alleen een klimaat van vreugde en broederlijkheid gecreëerd, maar ook een klimaat van geloof dat leidt naar hoop, gebed en lof.

Wij zouden willen dat dit allemaal ook vandaag gebeurt in onze huizen. Als wij de Allerheiligste Maagd Maria vieren die ten hemel opgenomen is, zouden wij nogmaals willen dat Zij ons, ons gezin, onze gemeenschap, dit immense geschenk brengt, deze unieke genade die wij steeds als eerste en boven alle andere genaden moeten vragen, zelfs voor de genaden ons aan het hart liggen: de genade die Jezus is!

Door Jezus te brengen, brengt de Maagd Maria ons ook nieuwe vreugde, vol betekenis; Zij brengt ons een nieuwe bekwaamheid om de meest pijnlijke en moeilijke momenten gelovig te doorstaan; Zij brengt ons de bekwaamheid barmhartig te zijn, elkaar te vergeven, te begrijpen, te steunen.

Maria is een voorbeeld van deugden en geloof. Als wij Haar vandaag schouwen bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van Haar weg op aarde, danken wij Haar omdat Zij ons steeds voorgaat op de pelgrimstocht van het leven en het geloof. En vragen wij Haar ons te behoeden en te steunen; dat wij een sterk, blij en barmhartig geloof mogen hebben; dat Zij ons helpt heilig te zijn om Haar ooit in het paradijs te ontmoeten.

Na het bidden van het Angelus

Dierbare broeders en zusters,

Ik zou nogmaals aan Maria, de Koningin van de Vrede - die wij vandaag beschouwen in de heerlijkheid van het paradijs - de angsten en het verdriet willen toevertrouwen van de volken die overal ter wereld lijden onder natuurrampen, sociale spanningen of conflicten. Moge onze Hemelse Moeder voor ons vertroosting verkrijgen en sereniteit en eensgezindheid in de toekomst!

{...}

Document

Naam: ALS MARIA KOMT …
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test