• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Moge de Heilige Geest, het licht van ons verstand, de liefderijke Meester van de harten, de gebeden van Zijn Kerk verhoren en bij hun zware arbeid diegenen leiden, die krachtens hun verheven zending ondanks hindernissen en tegenwerking oprecht er naar streven het zo algemeen en zo vurig verlangde einddoel te bereiken, de vrede, de ware vrede, die naam waardig. Een vrede, die wortelt en zijn kracht vindt in oprechtheid en eerlijkheid, in rechtvaardigheid en realiteit; een vrede, waarbij men loyaal en beslist bepaalde economische en sociale toestanden tracht te overwinnen of te voorkomen die ook in de toekomst, gelijk reeds in het verleden, gemakkelijk tot nieuwe gewapende conflicten zouden kunnen leiden; een vrede, die de goedkeuring kan wegdragen van alle goedwillenden onder alle volkeren en naties; een vrede, die de komende geslachten vol erkentelijkheid kunnen beschouwen als de gelukkige vrucht van een ongelukkige tijd; een vrede, die in de geschiedenis een beslissend keerpunt betekent in de erkenning van de menselijke waardigheid en van orde in vrijheid; een vrede, die de magna charta moge zijn welke het donkere tijdperk van geweld afsluit; een vrede, die ons onder Gods barmhartige leiding zo door tijdelijke voorspoed heenvoert, dat wij het eeuwig geluk niet verliezen.?

Document

Naam: NELL' ACCOGLIERE
Tot het Kardinalencollege over het nationaal-socialisme bij gelegenheid van hun gelukwensen op de feestdag van de H. Paus Eugenous I
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 juni 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 11-28
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 17 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test