• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
3. Zin voor missionering (Christocentrisme)

H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 14-15. "dat de opdracht om alle mensen te evangeliseren de wezenlijke zending uitmaakt van de Kerk", een opdracht en een zending die de weidse en diepgaande veranderingen van de huidige maatschappij niet minder urgent maken. {...} De gemeenschap van de christenen is inderdaad nooit in zichzelf opgesloten. In haar komt het innerlijk leven - het leven van gebed, het luisteren naar het Woord en naar de verkondiging van de Apostelen, de beleving van de broederlijke liefde en het breken van het brood - niet aan zijn volle betekenis toe tenzij het getuigenis wordt, bewondering afroept en bekering bewerkt, tot prediking en verkondiging wordt van de Blijde Boodschap. Zo ontvangt de hele Kerk de zending tot evangeliseren, en ieders werk is van belang voor het geheel." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 15. “wij niet passief afwachtend in onze kerken kunnen blijven zitten” en dat het noodzakelijk is “dat men van een louter conservatieve pastoraal overgaat op een beslist missionaire pastoraal” Evangeliseren is inderdaad de eigen genade en roeping van de Kerk. Zij vindt daarin haar diepste identiteit. Zij bestaat om te evangeliseren,

Dat is het belangrijkste doel van elke dienst binnen de Kerk, die erin bestaat de blijde boodschap te brengen tot aan de uiteinden van de aarde, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 34. Non bisogna perdere la tensione per l’annuncio a coloro che sono lontani da Cristo, perché questo è il primo compito della Chiesa zoals het leergezag van het concilie ons in herinnering brengt, want “er zijn kerkelijke structuren die een evangeliserende dynamiek in de hand kunnen werken; goede structuren zijn ook nuttig wanneer het leven ze bezielt, steunt en leidt. Zonder nieuw leven en een authentieke evangelische geest, zonder trouw van de Kerk aan haar eigen roeping, wordt iedere nieuwe structuur in korte tijd corrupt”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 26

Document

Naam: PRINCIPES VAN DE CURIEHERVORMING
Tot leden van de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2016
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 22 december 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Radio Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap, rest voorlopig Engelstalige versie;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test