• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ofschoon de gelovigen individueel een roeping hebben tot het lekenapostolaat in hun verschillende levensomstandigheden, mogen zij niet vergeten, dat de mens van nature een sociaal wezen is en dat God de gelovigen in Christus heeft willen samenbrengen om hen te maken tot Gods volk Vgl. 1 Pt. 2, 5-10 en tot één lichaam Vgl. 1 Kor. 12, 12 . Het gezamenlijk apostolaat beantwoordt dus uitstekend aan een menselijke en een christelijke behoefte van de gelovigen en is tegelijk een teken van de gemeenschap en de eenheid van de Kerk in Christus, die gezegd heeft: "Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ven Ik in hun midden" (Mt. 18, 20).

Daarom moeten de gelovigen hun apostolaat uitoefenen in een geest van eenheid.Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Tot het eerste internationale congres voor lekenopostolaat, De quelle consolation (14 okt 1951), 8-10 Laten zij apostelen zijn zowel in hun gezinnen als in hun parochies en diocesen, die zelf reeds een uitdrukking zijn van het gemeenschapskarakter van het apostolaat, en verder in de vrije groeperingen, waarin zij zich aaneen willen sluiten.

Het gezamenlijk apostolaat is ook daarom zo belangrijk, omdat het apostolaat dikwijls een gezamenlijke actie vereist hetzij in de gemeenschappen van de Kerk hetzij in diverse andere milieus. Want de verenigingen, die voor gezamenlijke apostolaatsacties zijn opgericht, zijn een steun voor hun leden en vormen hen tot het apostolaat; en uit een juiste regeling en leiding van de apostolische arbeid van hun leden mag men veel rijkere vruchten verwachten dan wanneer de individuen los van elkaar optreden.

In de tegenwoordige omstandigheden is het volstrekt noodzakelijk om op het terrein van de lekenarbeid de gezamenlijke en georganiseerde vorm van apostolaat te versterken, want alleen een hechte bundeling van krachten is in staat om alle doelstellingen van het moderne apostolaat volledig te verwezenlijken en de resultaten ervan doeltreffend te beschermen. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de verschijningen in Lourdes, Le pélerinage de Lourdes (2 juli 1957), 16 Hierbij is het van bijzonder belang, dat het apostolaat ook de gemeenschappelijke mentaliteit en de sociale situatie weet te bereiken van degenen, tot wie het zich richt; ander zullen dezen niet zijn opgewassen tegen de pressie, die wordt uitgeoefend door de publieke opinie en de bestaande instellingen.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test