• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het individueel apostolaat, dat als een krachtige stroom voortkomt uit de bron van een echt christelijk leven Vgl. Joh. 4, 14 , is het begin en de voorwaarde voor alle lekenapostolaat, ook voor dat in groepsverband, en het is onmisbaar.

Dit apostolaat, dat altijd en overal nuttig is, is in bepaalde omstandigheden het enig aangewezene en mogelijke; alle leken van elke stand hebben de roeping en de plicht tot dit apostolaat, ook waar zij niet de gelegenheid hebben of in staat zijn, zich bij een vereniging aan te sluiten.

Er bestaan veel vormen van apostolaat, waardoor de leken kunnen werken aan de opbouw van de Kerk en de wereld kunnen heiligen en haar van de geest van Christus kunnen doordringen.

Een bijzondere vorm van lekenapostolaat, die ook onze tijd ten zeerste aanspreekt, doordat ze laat zien, hoe Christus leeft in zijn gelovigen, is het getuigenis van heel het leven van de leek als gebaseerd op geloof, hoop en liefde. Verder is er het apostolaat van het woord, dat in bepaalde omstandigheden absoluut noodzakelijk is; hierdoor verkondigen de leken Christus, verklaren en verbreiden zij zijn leer, ieder volgens zijn situatie en bekwaamheid, en tonen zij zich getrouwe belijders van deze leer.

Bovendien spelen de leken als burgers van deze wereld een rol bij de opbouw en instandhouding van de tijdelijke orde; in deze hoedanigheid moeten zij, verlicht door het geloof, zich in het gezinsleven, het beroepsleven, het culturele en het sociale leven steeds laten leiden door hogere motieven en deze, waar de gelegenheid zich voordoet, ook laten blijken tegenover anderen, in de overtuiging,, dat zij aldus medewerkers worden van God, de Schepper, Verlosser en Heiligmaker, en Hem eer brengen.

Tenslotte moeten de leken aan hun leven de bezieling geven van de liefde en hiervan naar vermogen getuigen door hun daden.

Laten allen eraan denken, dat ze door de publieke eredienst en het gebed door boetvaardigheid en het bereidwillig aanvaarden van de lasten en het lijden van dit leven, waardoor zij gelijkvormig worden aan de lijdende Christus Vgl. 2 Kor. 4, 10 Vgl. Kol. 1, 24 , alle mensen kunnen bereiken en kunnen bijdragen tot het heil van de gehele wereld.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test