• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de herziening van pre-conciliaire kalenders zal de eigen taak van de experts o.m. de strenge toepassing zijn van hetgeen door Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
De Calendaria Particularia atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
(24 juni 1970)
wordt voorgeschreven betreffende het vereiste historisch onderzoek.

In een aantal landen is prijzenswaardig gemeenschappelijk werk verricht door geleerden op geschiedkundig, liturgisch en pastoraal terrein om de nationale kalender af te stemmen op die van de afzonderlijke bisdommen, een werkwijze die is aan te bevelen, vooral in landen, die reeds lang geleden geëvangeliseerd werden en waar de zaken op historisch vlak complexer zijn. Iets gelijkaardigs met goede resultaten vond plaats bij een aantal religieuze families. Wanneer een dergelijke inspanning eenmaal geleverd is, is het van belang dat ook de nodige daarop volgende toevoegingen en veranderingen gecoördineerd plaatsvinden.

Wat de nationale kalender met bijbehorende liturgische teksten betreft, is nog altijd het voorschrift uit de Instructie Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Inter Oecumenici
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
(26 september 1964)
van kracht: de ontwerptekst moet door de bisschoppenconferentie worden doorgezonden naar de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, voorzien van een begeleidende toelichting ondertekend door de voorzitter en secretaris van de conferentie. In dit begeleidend schrijven moeten worden gespecificeerd de namen van de bisschoppen die aan de stemming deelnamen, een overzicht van de genomen besluiten en de uitslag van de stemming voor elk afzonderlijk decreet. Voor de geheime stemming van de bisschoppenconferentie is een twee derde meerderheid vereist. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 27-28

Gedachtenis van de HH. Andreas Kim Taegon en gezellen, martelaren,

20 september 1997

+ Jorge Arturo Medina Estévez Aartsbisschop
Pro-Prefect

Document

Naam: NOTITIE OVER ENKELE ASPECTEN VAN DE EIGEN KALENDERS EN LITURGISCHE TEKSTEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 20 september 1997
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie / Notitiae, 35 (1997), p. 284-297
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 177-190
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test