• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze werelddemonstratie van de katholieke eenheid en van de bovennatuurlijke broederschap onder de volken, voor het oog van hun aller gemeenschappelijke Vader, leek ons een des te rijker en overvloediger bron van blijde hoop, naarmate de gevaren van het ogenblik op stoffelijk en geestelijk gebied een dreigender aanzien hadden. En de aangename herinnering daaraan was voor ons een heerlijke bemoediging gedurende de eerste maanden van ons pontificaat, toen wij de lasten en zorgen moesten ondervinden en de beproevingen moesten te boven komen, waarmee de weg van Christus' mystieke bruid bezaaid is.

Hier moeten wij, dunkt ons, de opmerking maken, dat dit bewustzijn van algemene broederschap, dat door de christelijke leer in de zielen wordt opgewekt en onderhouden, volstrekt niet in tegenspraak is met de liefde voor de tradities en den roem van het eigen vaderland. Evenmin is het een beletsel voor de bevordering van de steeds grotere welvaart en van de wettige belangen van het vaderland. Immers, dezelfde katholieke leer verkondigt ook, dat God zelf in de beoefening van de liefde een juiste rangorde heeft vastgesteld, en volgens die orde moet men opofferender liefde en ruimer weldaden bewijzen aan allen, die door bijzondere banden met ons verbonden zijn. Dat heeft de goddelijke Meester zelf door Zijn eigen handelwijze getoond. Hij had een vurige voorliefde voor Zijn geboortegrond, en schreide tranen van innige droefheid over de dreigende ondergang van de heilige Stad. Maar al mag de liefde voor het vaderland met volle recht aangekweekt worden, zij mag niet in botsing, niet in tegenstrijd komen met het gebod van de christelijke liefde jegens alle mensen, dat ook alle anderen, met hùn belangen, in het vredestralend licht van de liefde plaatst.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test