• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VRAAG OVER DE GELDIGE CONCELEBRATIE

Vraag over de geldige concelebratie

Vraag:

Kunnen meerdere priesters tezamen geldig het Misoffer opdragen, indien slechts een van hen de woorden "Hoc est corpus meum" en "Hic est sanguis meus" over brood en wijn uitspreekt, terwijl de anderen daarentegen de woorden van de Heer niet uitspreken maar met instemming en medeweten van de celebrant de intentie hebben en laten blijken om diens woorden en daden tot de hunne te maken.

Woensdag 8 mei 1957

Hunne Eminenties de Kardinalen die de zorg hebben voor het behoud van geloof en zeden, hebben na overleg met de Consultoren de gestelde vraag beantwoord, en wel:

Antwoord:

Ontkennend: want krachtens de instelling van Christus celebreert slechts hij geldig die de woorden van de consecratie uitspreekt.

Op zaterdag 18 mei 1957 heeft Onze Vader, door de Goddelijke Voorzienigheid Paus, Pius XII in een audiëntie aan zijne Eminentie de Kardinaal Pro-secretaris van het Heilig Officie verleend, de aan Hem voorgelegde beslissing van de Kardinalen goedegekeurd en bevolen deze te publiceren.

Gegeven, te Rome, vanuit het Paleis van het Heilig Officie, 23 mei 1957

Arcturius de Jorio, notarius

Document

Naam: VRAAG OVER DE GELDIGE CONCELEBRATIE
Soort: Heilig Officie
Auteur: Arcturius de Jorio
Datum: 23 mei 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, 12e jrg. no. 35, blz. 838-840
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test