• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij de uitoefening van zijn hoogste, volledige en rechtstreekse macht over de gehele Kerk bedient de paus zich van de dicasteries van de Romeinse curie; deze vervullen bijgevolg hun taak in naam en op gezag van de paus, tot nut van de Kerken en ten dienste van de bisschoppen.

De Vaders van het heilig Concilie spreken echter de wens uit, dat deze dicasteries, die ongetwijfeld uitstekende diensten hebben bewezen aan de paus en aan de herders van de Kerk, gereorganiseerd worden overeenkomstig de noden van onze tijd en van de verschillende streken en riten; deze reorganisatie zal vooral betrekking moeten hebben op hun aantal, hun naam, hun bevoegdheid, hun werkwijze en de coördinatie van hun werkzaamheden. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de Romeinse Curie, Quali Siano (21 sept 1963). A.A.S. 55 (1963) 793 ss. (Eccl. Doc. 0706, blz. 42 vv.). Tevens wensen de Vaders een nadere omschrijving van de taak van de pauselijke legaten met het oog op het eigen herderlijk ambt van de bisschoppen.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test