• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu Wij deze beide vermaningen opnieuw inprenten, is het Onze aller-vurigste wens, dat in Afrika eindelijk die vruchtdragende eensgezindheid van alle krachten moge heersen, welke aan beide kanten vooroordelen en geraaktheden uitsluit; welke de gevaren en moeilijkheden van overdreven vaderlandsliefde te boven komt; welke ten slotte aan de volkeren, die natuurlijke hulpmiddelen en een stralende toekomst bezitten, de ware weldaden van het christelijk geloof kan schenken, die aan de volkeren van andere werelddelen reeds zo goede vruchten heeft opgeleverd.

Document

Naam: FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 21 april 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief, jrg. 12, nr. 24
Bewerkt: 3 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test