• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
   INLEIDING
ARTIKEL 3  -  Nadere uiteenzetting van de hoofdbeweegredenen

ARTIKEL 3 - Nadere uiteenzetting van de hoofdbeweegredenen

Inderdaad, nooit is er zoveel over opvoeding geredeneerd als tegenwoordig. Vandaar dat het getal ontwerpers van nieuwe pedagogische theorieën steeds toeneemt. Men denkt methoden en middelen uit, men komt ermee voor de dag en disputeert er over, niet alleen om de opvoeding gemakkelijker te maken, maar om een nieuwe opvoeding te scheppen van onfeilbare uitwerking, een opvoeding, die in staat moet zijn de komende geslachten te vormen voor het zo vurig verlangde geluk hier op aarde.

De oorzaak van dat verschijnsel is deze. De mensen zijn door God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen, en voor Hem, de oneindige volmaaktheid, bestemd; en bij al de overvloed, die de moderne vooruitgang op materieel gebied gebracht heeft, worden zij thans meer dan ooit gewaar, dat de aardse goederen niet toereikend zijn, om aan individuen en volkeren het ware geluk te verschaffen. Tegelijk voelen zij levendiger in hun binnenste een door de Schepper in hun eigen redelijke natuur neergelegde drang naar een hoger opgevoerde volmaaktheid van leven, een volmaaktheid, die zij vooral door de opvoeding willen bereiken.

Maar velen onder hen leggen, om zo te zeggen, te veel nadruk op de oorspronkelijke betekenis van het woord, In het Latijn en de daarvan afkomstige talen, o.a. het Italiaans, hangt het woord, dat wij gewoonlijk door „opvoeding" weergeven, samen met het woord „educare", waarvan de oorspronkelijke betekenis is: „uit iets te voorschijn brengen", „uit iets halen". (Noot van de bewerker.) en beweren, dat het mogelijk is de opvoeding uit de menselijke natuur zelf te halen en haar te verwezenlijken louter en alleen met de krachten der natuur. Zij vallen hierbij dan ook gemakkelijk in dwaling. Immers, in plaats van hun doel te zoeken in God, het eerste begin en het laatste einde van het heelal, keren zij zich tot zich zelf en blijven zij op zich zelf gericht, terwijl zij zich uitsluitend aan de aardse en tijdelijke dingen hechten. Zodoende leven zij in een voortdurende, eindeloze onrust, totdat zij hun oog en hun werkzaamheid richten op het enige einddoel der volmaaktheid, namelijk op God, volgens de diepzinnige uitspraak van den H. Augustinus: "Gij hebt ons geschapen voor U, o Heer, en onrustig is ons hart, totdat het rust vinde in U." H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. I, 1

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test