• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
   INLEIDING
ARTIKEL 2  -  Beweegredenen om de christelijke opvoeding meer opzettelijk te behandelen

ARTIKEL 2 - Beweegredenen om de christelijke opvoeding meer opzettelijk te behandelen

Zo hebben wij ons tot echo gemaakt van de goddelijke Meester, en omtrent verschillende punten van de christelijke opvoeding heilzame woorden gericht tot de jeugd en tot de opvoeders, tot de vaders en tot de moeders van huisgezinnen. Nu eens waren dat woorden van vermaning, dan van aansporing, dan weer van leiding. Wij deden dit met de zorg, die de gemeenschappelijke vader van alle gelovigen betaamt, en met dat te pas en te onpas aanhouden, dat een plicht is van het herdersambt en door de Apostel is ingescherpt: "Houd aan, of het welkom is of niet; tracht te overtuigen met smeken of bedreigen, in alle geduld en onderrichting." (2 Tim. 4, 2) Dit aanhouden is een eis van onze tijd, waarin zulk een groot gemis aan heldere en gezonde beginselen, ook aangaande de meest fundamentele vraagstukken, maar al te zeer te betreuren valt.

Maar juist die daar genoemde algemene kwaal van onze tijd, de tegenwoordig zo uiteenlopende behandeling van het school- en opvoedingsvraagstuk in de verschillende landen, en als gevolg daarvan het verlangen, dat velen van u, eerbiedwaardige broeders, en velen uwer gelovigen ons met kinderlijk vertrouwen hebben bekend gemaakt, en ten slotte onze eigen, gelijk wij reeds zeiden, zo intense liefde voor de jeugd, bewogen ons er toe, meer opzettelijk op dit onderwerp terug te komen. En wij doen dit, niet om dit onderwerp in heel zijn bijna onuitputtelijke omvang van theorie en praktijk te behandelen, maar toch om ten minste de hoogste beginselen ervan kort te bespreken, de voornaamste gevolgtrekkingen daaruit in het volle licht te stellen, en de praktische toepassingen daarvan aan te geven.

Moge dit het aandenken wezen, dat wij bij ons priesterjubileum met opzet en met geheel bijzondere genegenheid opdragen aan onze dierbare jeugd, en aanbevelen aan allen, die de roeping en de plicht hebben zich met haar opvoeding bezig te houden.

Document

Naam: DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de christelijke opvoeding
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0105, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test