• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest waren de eerste leerlingen volhardend en eensgezind in gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Vgl. Hand. 1, 14 Zij was volmaakt geweest in het ontvangen en het vrucht laten dragen van de bijzondere genaden waarmee zij door de Allerheiligste Drie-eenheid in overvloedige mate was verrijkt; vóór alles de genade van het de Moeder van God zijn. Alle kinderen van de Kerk kunnen haar volledig volgen van de werkzaamheid van de Heilige Geest bewonderen; een volgen in geloof zonder barsten en in heldere nederigheid. Maria legt dus ten volle getuigenis af van een gehoorzaam en gelovig aanvaarden van iedere gave van de Geest. Bovendien “draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 62 Daar “zij zich door de Geest langs een weg van het geloof naar een bestemming van dienst en vruchtbaarheid heeft laten leiden”, “vestigen” ook wij “vandaag de blik op haar, opdat zij ons helpt allen de boodschap van het heil te verkondigen en opdat de nieuwe leerlingen ijverige verkondigers van het Evangelie worden”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 287 Daarom wordt Maria erkend als Moeder van de Kerk en nemen wij vol vertrouwen tot haar onze toevlucht, opdat met haar doeltreffende hulp en haar machtige voorspraak de in overvloed door de Heilige Geest onder de gelovigen overvloedig uitgedeelde charisma’s door hen worden ontvangen en zij deze vrucht laten dragen voor het leven en de zending van de Kerk en tot welzijn van de wereld.

Paus Franciscus heeft bij de audiëntie, toegestaan op 14 maart 2016 aan ondergetekende, kardinaal prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, onderhavige brief, waartoe besloten  in plenaire zitting van dit dicasterie, goedgekeurd, en heeft opdracht gegeven tot publicatie ervan.

Gegeven te Rome, vanuit de vestiging van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 15 mei 2016, op het Hoogfeest van Pinksteren,

Gerhard Kard. Müller
Prefect

+ Luis F. Ladaria S.I.
Titulair aartsbisschop van Thibica 

Document

Naam: IUVENESCIT ECCLESIA
"De Kerk verjongt" - Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk - over de verhouding tussen de hiërarchische en charismatische gaven in het leven en de zending van de Kerk
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 15 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test