• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De auteur van de brief aan de Efeziërs is niet bang om die concepten die karakteristiek waren voor de mentaliteit en de gewoonten van die tijd, te aanvaarden; hij is niet bang om van de onderwerping van de vrouw aan de man te spreken; hij is niet bang (ook in het laatste vers van de door ons geciteerde tekst) om de vrouw aan te bevelen dat ze “ontzag moet hebben voor haar man” (Ef. 5, 33). Het is inderdaad zo dat wanneer man en vrouw aan elkaar onderworpen zijn ‘uit ontzag voor Christus’ alles een juist evenwicht zal vinden, dat wil zeggen in overeenstemming met hun christelijke roeping in het mysterie van Christus.

Onze hedendaagse gevoeligheid is zeker verschillend, onze mentaliteit en zeden zijn heel verschillend evenals de maatschappelijke positie van de vrouw tegenover de man. Niettemin blijft het fundamenteel moreel principe dat we in de brief aan de Efeziërs vinden hetzelfde en brengt het dezelfde vruchten voort. De wederzijdse onderwerping ‘uit ontzag voor Christus’ – een onderwerping die voortvloeit uit de basis van de christelijke pietas – brengt altijd die diepgaande en stevige structuur voort van de gemeenschap van de echtgenoten waarin die ware ‘gemeenschap’ van personen bestaat.

De auteur van de tekst aan de Efeziërs, die zijn brief begon met een prachtige visie op Gods eeuwig plan met betrekking tot de mensheid, beperkt zich niet tot het alleen beklemtonen van de traditionele aspecten van de goede zeden of de ethische aspecten van het huwelijk, maar hij gaat verder dan het toepassingsgebied van het onderricht en schrijft over de wederzijdse relatie van de echtgenoten, hij onthult daarin de dimensie van het mysterie van Christus waarvan hij de heraut en de apostel is: “Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam, maar zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de Kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd” (Ef. 5, 22-25). Zo wordt het onderricht van dit parenethisch [aansporend] deel van de brief in zekere zin ingevoegd in de realiteit zelf van het mysterie in eeuwigheid in God verborgen, en in Jezus Christus aan de mensheid geopenbaard. In de brief aan de Efeziërs zijn we, zou ik zeggen, getuigen van een bepaalde ontmoeting van dat mysterie met de essentie van de roeping tot het huwelijk. Hoe moeten we deze ontmoeting begrijpen?

In de tekst van de brief aan de Efeziërs stelt ze zich vooral voor als een grote analogie. We lezen er: “Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer…”. Hier hebben we de eerste component van de analogie. “Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Kerk...”: ziehier de tweede component die de eerste verduidelijkt en motiveert. “Zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn...”: de relatie van Christus met de Kerk, eerder voorgesteld, wordt nu uitgedrukt als een relatie van de Kerk tot Christus en dit bevat de daarop volgende component van de analogie. Tot slot: “Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd…”: ziehier de ultieme component van de analogie. Het vervolg van de tekst van de brief ontwikkelt de fundamentele gedachten die in de zojuist geciteerde passage zijn opgenomen; en de volledige tekst van de brief aan de Efeziërs 5:21-33 is helemaal doordrongen van dezelfde analogie; dat wil zeggen dat de wederzijdse relatie tussen de echtgenoten, man en vrouw, door Christenen moet worden begrepen in het licht van de relatie tussen Christus en de Kerk.

Document

Naam: DE ECHTGENOTEN: “WEDERZIJDS ONDERDANIG UIT ONTZAG VOOR CHRISTUS”
89e Catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 augustus 1982
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Uitg. Betsaida, Den Bosch
© 2016, Vertaling: Uitg. Betsaida
Bewerkt: 8 december 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test