• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De betekenis van de ‘onverzadigbare eenwording’

De vorige analyse van Genesis 3:7 heeft reeds aangetoond dat in de nieuwe situatie na het verbreken van het oorspronkelijke verbond met God, man en vrouw in plaats van de een aan de ander verbonden te zijn, zich des te meer verdeeld bevonden en zelfs de een tegenover de ander stonden wegens hun mannelijkheid en vrouwelijkheid. Door de instinctieve impuls te benadrukken die hen had gedreven om allebei hun lichaam te bedekken, beschrijft het Bijbelverhaal de situatie waarin de mens als man of vrouw – voordien was het eerder man en vrouw – op hetzelfde moment zich meer vervreemd voelt van het lichaam als bron van oorspronkelijke éénheid van de mensheid (‘vlees van mijn vlees’) en meer tegenover elkaar voelt juist op basis van het lichaam en de seksualiteit. Deze tegenstelling vernietigt niet de sponsale eenwording, gewild door de Schepper, noch sluit ze die uit Vgl. Gen. 2, 24 , evenmin de vruchtbare gevolgen ervan; maar ze stuurt de realisatie van deze eenwording in een andere richting die eigen is aan de mens van de begeerte. Het is net daarover dat Genesis 3:16 spreekt.

De vrouw wier ‘begeerte naar de man zal uitgaan’ Vgl. Gen. 3, 16 , en de man die deze begeerte beantwoordt zoals we lezen: “hoewel hij over u heerst” vormen zonder twijfel hetzelfde menselijke paar, hetzelfde huwelijk als in Genesis 2:24 en zelfs dezelfde gemeenschap van personen, zij zijn nu evenwel iets anders. Ze zijn niet langer geroepen voor de vereniging en de eenheid, maar ze worden ook bedreigd door de onverzadigbaarheid van die eenwording en eenheid, die niet ophoudt op de man en de vrouw aantrekkingskracht uit te oefenen juist omdat ze personen zijn die in eeuwigheid geroepen zijn te bestaan ‘in gemeenschap’. In het licht van het Bijbelverhaal heeft de seksuele schaamte zijn diepe betekenis geopenbaard, die net verbonden is met de onvoldaanheid van het streven naar het realiseren van de ‘echtelijke eenwording van het lichaam’ Vgl. Gen. 2, 24 , de wederzijdse gemeenschap van personen.

Dat alles lijkt vanuit verschillende invalshoeken te bevestigen dat zich aan de basis van de schaamte, waarvan de ‘historische’ mens deelgenoot is geworden, de drievoudige begeerte bevindt waarover in de eerste brief van Johannes wordt gesproken (1 Joh. 2, 16): niet alleen de begeerte van het vlees, maar ook “het begeren der ogen en de hovaardij van het geld {ijdelheid van het leven} N.v.d.u.: De woorden tussen {...} ontbreken in de Insegnamenti. Ze werden toegevoegd in de Italiaanse uitgave Uomo e Donna, evenals in de Engelse uitgave van Michael Waldstein en de Franse van Yves Semen.”. Drukt de uitspraak van Genesis 3:16 met betrekking tot de ‘overheersing’ (“hoewel hij over u heerst”) niet deze laatste vorm van begeerte uit? Wijzigt de overheersing ‘over’ de ander – van de man over de vrouw – niet in wezen de structuur van de gemeenschap in de interpersoonlijke relaties? Buigen ze de dimensie van deze structuur niet om tot iets wat de mens tot een voorwerp kan maken, een voorwerp dat in zekere zin de begeerte van de ogen kan aantrekken?

Deze vragen ontspringen uit de overweging van de woorden van God-Jahwe volgens Genesis 3:16. Deze woorden, die om zo te zeggen, op de drempel van de menselijke geschiedenis na de erfzonde zijn uitgebracht, onthullen ons niet alleen de uitwendige situatie van man en vrouw maar laten ons ook doordringen tot de diepste geheimen van hun harten.

Document

Naam: EEN DIEPERE DIMENSIE VAN DE SCHAAMTE
30e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 juni 1980
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Uitg. Betsaida, Den Bosch
© 2016, Vertaling: Uitg. Betsaida
Bewerkt: 8 december 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test