• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het hooglied van de heilige Paulus, dat wij hebben doorgenomen, maakt het ons mogelijk over te gaan op de huwelijksliefde. Zij is de liefde die de echtgenoten verenigt, H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 20, a.1, ad 3: De heilige Thomas van Aquino bedoelt met liefde “vis unitiva” en herneemt hiermee een uitdrukking van ps. Dionysius de Areopagiet Pseudo Dionysius de Areopagiet, Over de goddelijke namen, De divinis nominibus. IV, 12: PG 3, 709 geheiligd, verrijkt en verlicht door de genade van het sacrament van het huwelijk. Het is “een affectieve”, geestelijke en schenkende “verbintenis” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, a. 2, die de tederheid van de vriendschap en de erotische hartstocht omvat, ofschoon zij in staat is te blijven bestaan, ook wanneer de gevoelens en de hartstocht zwakker worden. Paus Pius XI heeft geleerd dat deze liefde alle plichten van het huwelijksleven doordringt en “de eerste plaats in voornaamheid inneemt” Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 28. AAS 22 (1930), 547-548. Deze sterke liefde, uitgestort door de Heilige Geest, is immers de weerspiegeling van het onverwoestbaar Verbond tussen Christus en de mensheid, dat zijn hoogtepunt vindt in zijn overgave tot het einde toe op het kruis:

"De Geest die de Heer uitstort, schenkt een nieuw hart en stelt de man en de vrouw in staat elkaar te beminnen, zoals Christus ons bemind heeft. De huwelijksliefde bereikt die volheid waarop zij van binnenuit gericht is, de ware echtelijke liefde." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 13

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test