• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

O KRUIS VAN CHRISTUS!
Aan het einde van de kruisweg in het Colosseum

O kruis van Christus, symbool van de Goddelijke liefde en menselijke ongerechtigheid, icoon van het hoogste offer uit liefde en van extreme eigenliefde door domheid, instrument van dood en weg naar verrijzenis, teken van gehoorzaamheid en embleem van verraad, schavot van vervolging en standaard van overwinning.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog opgericht in onze zusters en broeders, gedood, levend verbrand, de keel overgesneden en onthoofd met een barbaars zwaard en een laffe stilte.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in het gelaat van kinderen, vrouwen, mensen die uitgeput zijn en verschrikt, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, en dikwijls slechts de dood vinden en zo veel Pilatussen die zich de handen wassen.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in hen die de wet kennen maar niet de geest, de dood maar niet het leven, die in plaats van de barmhartigheid en het leven te verkondigen, dreigen met straf en dood, en die de rechtvaardige veroordelen.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in ontrouwe bedienaars die in plaats van zich te ontdoen van hun ijdele ambities, zelfs onschuldigen hun waardigheid ontnemen.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in het versteende hart van degenen die vlug zijn om anderen te beoordelen, harten die klaar staan om te veroordelen zelfs te stenigen, zonder ooit hun eigen zonde en fouten te bemerken. 

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in het fundamentalisme en terrorisme van aanhangers van bepaalde godsdiensten die Gods naam profaneren en hem gebruiken om hun ongehoorde gewelddaden te rechtvaardigen.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in degenen die u willen verwijderen van openbare plaatsen en u uit het openbaar leven willen verbannen, in naam van een of ander lekenheidendom of zelfs in naam van de gelijkheid die Gij ons hebt geleerd.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in de machtigen en wapenhandelaars die de oven van de oorlog stoken met het onschuldig bloed van broeders.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in verraders die eender wie voor dertig zilverlingen uitleveren aan de dood.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in dieven en corrupte mensen die in plaats van het algemeen welzijn en de moraliteit te behoeden, zich verkopen op de ellendige markt van de immoraliteit.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in de dwazen die opslagruimtes bouwen voor schatten die vergaan, en Lazarus van honger laten sterven aan hun deur.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in degenen die door hun egoïsme ons ‘gemeenschappelijk huis’ vernietigen en de toekomst van de komende generaties.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in bejaarde mensen, verwaarloosd door hun familie, in gehandicapten en ondervoede kinderen, verbannen uit onze hypocriete en egoïstische samenleving.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in onze Middellandse en Egeïsche Zee, een onverzadigbaar kerkhof, beeld van ons gevoelloos en gedrogeerd geweten.

O kruis van Christus, beeld van eindeloze liefde en weg naar de Verrijzenis, wij zien u vandaag nog in goede en rechtvaardige mensen die het goede doen zonder applaus of bewondering te verwachten.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in trouwe en nederige bedienaars die de duisternis van ons leven verlichten als kaarsen die om niets opbranden om het leven van ‘de laatsten’ te verlichten.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in het gelaat van religieuzen – goede Samaritanen – die alles achterlaten om in Evangelische stilte, wonden van armoede en ongerechtigheid te verbinden.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in de barmhartigen die in de barmhartigheid de hoogste uiting vinden van gerechtigheid en geloof.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in gewone mensen die hun geloof met vreugde beleven in het dagelijks leven en in het trouw onderhouden van de geboden.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in hen die berouw hebben en in de diepe ellende van hun zondigheid kunnen roepen: Heer, denk aan mij in Uw Koninkrijk!

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in de zaligen en heiligen die door de duisternis van de nacht van het geloof kunnen gaan zonder het vertrouwen in U te verliezen en zonder te beweren Uw geheimvolle stilte te begrijpen.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in gezinnen die hun roeping tot het huwelijk trouw en vruchtbaar beleven.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in vrijwilligers die edelmoedig mensen in nood en verslagenheid te hulp komen.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in degenen die omwille van hun geloof vervolgd worden en in hun lijden een waarachtig getuigenis blijven geven van Jezus en het Evangelie.

O kruis van Christus, wij zien u vandaag nog in dromers met een kinderhart die elke dag werken opdat de wereld een beetje beter, menselijker en rechtvaardiger wordt.

In Uw heilig kruis zien wij God die ten einde toe liefheeft en zien wij de haat die de baas is en de harten en geesten verdroogt van degenen die de duisternis verkiezen boven het licht.

O kruis van Christus, ark van Noë, die de mensheid gered heeft van de vloed van de zonde, red ons van het kwaad en de kwade! O troon van David en zegel van het Goddelijk en eeuwig Verbond, maak ons waakzaam voor de verleiding van ijdelheden! O kreet van liefde, wek in ons het verlangen naar God, naar het goede en het licht.

O kruis van Christus, leer ons dat de opgang van de zon sterker is dan de duisternis van de nacht. O kruis van Christus, leer ons dat de schijnbare overwinning van het kwaad uiteen valt tegenover het lege graf en de zekerheid van de verrijzenis en Gods liefde die door niets kan overwonnen, verduisterd of verzwakt worden.

Amen!

Document

Naam: O KRUIS VAN CHRISTUS!
Aan het einde van de kruisweg in het Colosseum
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test